DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematiksel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi ME   719 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Perihan ARTUT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, düşünme, matematiksel düşünme, matematiksel düşünmenin özelliklerinin incelenmesi ve matematiksel düşünmeyi geliştirme yolları ve çocuklarda matematiksel düşünmenin nasıl geliştirilebileceği konularının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Düşünme nedir, Matematiksel düşünme nedir, Matematiksel düşünmenin özellikleri, Matematiksel düşünce ile ilgili teoriler, Matematiksel düşünme nasıl geliştirilir,, Çocuklarda matematiksel düşünme nasıl geliştirilir, Matematiksel düşünmeye teşvik etme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Düşünmenin ne olduğunu açıklar.
2) Matematiksel düşünmenin ne olduğunu açıklar.
3) Matematiksel düşünmenin özelliklerini açıklar.
4) Matematiksel düşünmenin nasıl geliştirilebileceğini açıklar.
5) Çocukların matematiksel düşünmesinin nasıl geliştirilebileceğini açıklar.
6) Çocukların matematiksel düşünmesinin nasıl geliştirilebileceğini açıklar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Düşünme nedir 1) Yıldırım, C. (2008) Matematiksel Düşünme-Cemal, Ankara: Remzi KitabeviPhiladelphia. 2) J. Mason, J., (Burton, L and Stacey, K. (1985) Thinking Mathematically, Addison- Wesley Publishing Company Inc Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Düşünme nedir 1) Yıldırım, C. (2008) Matematiksel Düşünme-Cemal, Ankara: Remzi KitabeviPhiladelphia. 2) J. Mason, J., (Burton, L and Stacey, K. (1985) Thinking Mathematically, Addison- Wesley Publishing Company Inc Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Matematiksel düşünme nedir 1) Yıldırım, C. (2008) Matematiksel Düşünme-Cemal, Ankara: Remzi KitabeviPhiladelphia. 2) J. Mason, J., (Burton, L and Stacey, K. (1985) Thinking Mathematically, Addison- Wesley Publishing Company Inc Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Matematiksel düşünme nedir 1) Yıldırım, C. (2008) Matematiksel Düşünme-Cemal, Ankara: Remzi KitabeviPhiladelphia. 2) J. Mason, J., (Burton, L and Stacey, K. (1985) Thinking Mathematically, Addison- Wesley Publishing Company Inc Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Matematiksel düşünmenin özellikleri 1) Yıldırım, C. (2008) Matematiksel Düşünme-Cemal, Ankara: Remzi KitabeviPhiladelphia. 2) J. Mason, J., (Burton, L and Stacey, K. (1985) Thinking Mathematically, Addison- Wesley Publishing Company Inc Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Matematiksel düşünmenin özellikleri 1) Yıldırım, C. (2008) Matematiksel Düşünme-Cemal, Ankara: Remzi KitabeviPhiladelphia. 2) J. Mason, J., (Burton, L and Stacey, K. (1985) Thinking Mathematically, Addison- Wesley Publishing Company Inc Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Matematiksel düşünce ile ilgili teoriler 1) Yıldırım, C. (2008) Matematiksel Düşünme-Cemal, Ankara: Remzi KitabeviPhiladelphia. 2) J. Mason, J., (Burton, L and Stacey, K. (1985) Thinking Mathematically, Addison- Wesley Publishing Company Inc Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Matematiksel düşünce ile ilgili teoriler 1) Yıldırım, C. (2008) Matematiksel Düşünme-Cemal, Ankara: Remzi KitabeviPhiladelphia. 2) J. Mason, J., (Burton, L and Stacey, K. (1985) Thinking Mathematically, Addison- Wesley Publishing Company Inc Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Matematiksel düşünme nasıl geliştirilir 1) Yıldırım, C. (2008) Matematiksel Düşünme-Cemal, Ankara: Remzi KitabeviPhiladelphia. 2) J. Mason, J., (Burton, L and Stacey, K. (1985) Thinking Mathematically, Addison- Wesley Publishing Company Inc Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Matematiksel düşünme nasıl geliştirilir 1) Yıldırım, C. (2008) Matematiksel Düşünme-Cemal, Ankara: Remzi KitabeviPhiladelphia. 2) J. Mason, J., (Burton, L and Stacey, K. (1985) Thinking Mathematically, Addison- Wesley Publishing Company Inc Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Çocuklarda matematiksel düşünme nasıl geliştirilir 1) Yıldırım, C. (2008) Matematiksel Düşünme-Cemal, Ankara: Remzi KitabeviPhiladelphia. 2) J. Mason, J., (Burton, L and Stacey, K. (1985) Thinking Mathematically, Addison- Wesley Publishing Company Inc Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Çocuklarda matematiksel düşünme nasıl geliştirilir 1) Yıldırım, C. (2008) Matematiksel Düşünme-Cemal, Ankara: Remzi KitabeviPhiladelphia. 2) J. Mason, J., (Burton, L and Stacey, K. (1985) Thinking Mathematically, Addison- Wesley Publishing Company Inc Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Matematiksel düşünmeye teşvik etme 1) Yıldırım, C. (2008) Matematiksel Düşünme-Cemal, Ankara: Remzi KitabeviPhiladelphia. 2) J. Mason, J., (Burton, L and Stacey, K. (1985) Thinking Mathematically, Addison- Wesley Publishing Company Inc Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Matematiksel düşünmeye teşvik etme 1) Yıldırım, C. (2008) Matematiksel Düşünme-Cemal, Ankara: Remzi KitabeviPhiladelphia. 2) J. Mason, J., (Burton, L and Stacey, K. (1985) Thinking Mathematically, Addison- Wesley Publishing Company Inc Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar