DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Öğretiminde Çağdaş Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları ME   717 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ayten Pınar BAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğretim programlarında yer alan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının tarihsel süreç içerisinde irdelenmesi ve gelenekselden çağdaşa ölçme tekniklerinin karşılaştırılmasıdır.
Dersin İçeriği
öğretim programlarında yer alan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının tarihsel süreç içerisinde irdelenmesi ve gelenekselden çağdaşa ölçme tekniklerinin karşılaştırılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitimde ölçme ve değerlendirme
2) Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları öğrenir
3) Matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme modelleri öğrenir
4) Matematik öğretim programları kapsamında ulusal ve uluslararası alanda yapılan değerlendirme sınavlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi (TIMSS, PISA, SBS, ÖSS vs
5) Matematik öğretim programları kapsamında ulusal ve uluslararası alanda yapılan değerlendirme sınavlarının karşılaştırmalı olarak incelenme
6) Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar),
7) Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler),
8) Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler),
9) Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (gözlem, görüşme)
10) Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (performans değerlendirme)
11) Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (öğrenci ürün dosyası)
12) Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (araştırma kağıtları, araştırma projeleri)
13) Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (akran değerlendirme)
14) Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir ( öz değerlendirme)
15) Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir ( tutum ölçekleri)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eğitimde ölçme ve değerlendirme Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Anlatım
2 Ölçme ve değerlendirmenin önemi Önerilen kaynaklardan konunun okunması Tartışma
3 Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, Önerilen kaynaklardan konunun okunması Tartışma
4 Matematik eğitiminde farklı değerlendirme modelleri Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Anlatım
Tartışma
5 Matematik eğitiminde kullanılan ölçme araçları ve nitelikleri (güvenirlik) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Anlatım
Tartışma
6 Matematik eğitiminde kullanılan ölçme araçları ve nitelikleri (geçerlik, kullanışlılık) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması
7 Matematik öğretim programları kapsamında ulusal ve uluslararası alanda yapılan değerlendirme sınavlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi (TIMSS, PISA, SBS, ÖSS) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması
8 Ara Sınav Anlatım
Tartışma
9 Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
10 Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması
11 Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçlar (gözlem, görüşme) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Anlatım
Tartışma
12 Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçlar ( performans değerlendirme) The tools based on contemporary approaches in Mathematics Education (performance evaluation) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Anlatım
Tartışma
13 Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
14 Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçlar (akran değerlendirme, öz değerlendirme) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Anlatım
Tartışma
15 Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçlar (tutum ölçekleri) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar