DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Öğretiminde Program Geliştirme ME   715 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ayten Pınar BAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğretim programlarında yer alan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının tarihsel süreç içerisinde irdelenmesi ve gelenekselden çağdaşa ölçme tekniklerinin karşılaştırılmasıdır.
Dersin İçeriği
öğretim programlarında yer alan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının tarihsel süreç içerisinde irdelenmesi ve gelenekselden çağdaşa ölçme tekniklerinin karşılaştırılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Program geliştirme kavramını öğrenir
2) Program geliştirmeye duyulan gereksinimi anlar
3) Program geliştirme modellerini öğrenir
4) NCTM Standartları ve Prensiplerini öğrenir
5) NCTM Standartları ve Prensiplerini öğrenir
6) Matematik öğretim programlarının temel özelliklerini öğrenir
7) Matematik programlarını etkileyen gelişmeleri (tasarlama) öğrenir,
8) Matematik programlarını etkileyen gelişmeleri (uygulama) öğrenir,
9) Matematik programlarını etkileyen gelişmeleri (değerlendirme ve düzeltme) öğrenir,
10) Matematik öğretim programını tasarlar
11) Matematik öğretim programının amaçlarını ve hedeflerini öğrenir,
12) Matematik öğretim programının içeriğini öğrenir,
13) Matematik öğretim programının öğrenme ve öğretme sürecini öğrenir,
14) Matematik öğretim programını değerlendirir.
15) Matematik öğretim programını genel olarak değerlendirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
X
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Program geliştirme kavramı Önerilen kaynaklardan konunun okunması Anlatım
Tartışma
2 Program geliştirmeye duyulan gereksinim Önerilen kaynaklardan konunun okunması Anlatım
Tartışma
3 Program geliştirme modelleri Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Anlatım
Tartışma
4 NCTM Standartları ve Prensipleri Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Anlatım
Tartışma
5 Matematik öğretim programlarının temel özellikleri Önerilen kaynaklardan konunun okunması Anlatım
Tartışma
6 Matematik programlarını etkileyen gelişmeler (tasarlama) Önerilen kaynaklardan konunun okunması Anlatım
Tartışma
7 Matematik programlarını etkileyen gelişmeler (uygulama) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatım
Tartışma
9 Matematik programlarını etkileyen gelişmeler (değerlendirme ve düzeltme) Önerilen kaynaklardan konunun okunması Anlatım
Tartışma
10 Matematik öğretim programının tasarlanması Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Anlatım
Tartışma
11 Matematik öğretim programının amaçları ve hedefleri Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Anlatım
Tartışma
12 Matematik öğretim programının içeriği Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Anlatım
Tartışma
13 Matematik öğretim programının öğrenme öğretme süreci Önerilen kaynaklardan konunun okunması Anlatım
Tartışma
14 Matematik öğretim programının değerlendirilmesi Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Anlatım
Tartışma
15 Matematik dersiyle ilgili örnek uygulama Önerilen kaynaklardan konunun okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar