DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Dersinde Kubaşık Öğrenme Uygulamaları ME   714 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kamuran TARIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim matematik dersinde uygulanmasını öğretmek.
Dersin İçeriği
Kubaşık öğrenme ve matematik öğretimi, ilköğretim matematik kavramların(kümeler, sayılar, işlemler, kesirler ve geometri) öğretiminde yöntemin uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kubaşık öğrenme yöntemini ve temel prensiplerini bilir.
2) Kubaşık öğrenme yönteminin matematik öğretiminde nasıl kullanılabileceğini açıklar.
3) Kubaşık öğrenme yönteminin matematik öğretiminde nasıl kullanılabileceğini uygulamalarla açıklar
4) Matematik derslerinde kubaşık öğrenme yöntemini kullandığı ders planları hazırlar.
5) Matematik derslerinde kubaşık öğrenme yöntemini hazırladığı ders planlarını uygular
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, dersin işlenişi ile ilgili bilgilendirme ve kaynakların tanıtılması yok Anlatım
Ödev
2 Kubaşık Öğrenme yönteminin tanıtılması, matematik derslerde yöntemin uygulanmasına ilişkin örnek etkinlikler 1. ve 2. kaynaktan okuyarak hazırlık yapma Anlatım
Tartışma
Ödev
3 Öğrenme ve öğretme kuramları ve kubaşık öğrenme 3. kaynaktan okuyarak hazırlık yapma Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Derste kubaşık öğrenme yönteminin matematik derslerinde kullanımına ilişkin etkinliklerin incelenmesi Öğretim elemanı tarafından verilen etkinlikleri inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Matemetik dersinde kubaşık öğrenme uygulamaları ile ilgili yapılmış makale veya tezlerin incelenmesi Makale ve tezleri araştırma Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Matemetik dersinde kubaşık öğrenme uygulamaları ile ilgili yapılmış makale veya tezlerin incelenmesi Makale ve tezleri inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
7 Matemetik dersinde kubaşık öğrenme uygulamaları ile ilgili yapılmış makale veya tezlerin incelenmesi Makale ve tezleri inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav
9 Öğrencilerin hazırladıkları Matematik dersinde kubaşık öğrenme yönteminin kullanımına ilişkin ders planlarının incelenmesi Öğrencilerin kendi planlarının hazırlaması Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Öğrencilerin hazırladıkları Matematik dersinde kubaşık öğrenme yönteminin kullanımına ilişkin ders planlarının incelenmesi Öğrencilerin kendi planlarının hazırlaması Tartışma
Ödev
11 Öğrencilerin hazırladıkları Matematik dersinde kubaşık öğrenme yönteminin kullanımına ilişkin ders planlarının incelenmesi Öğrencilerin kendi planlarının hazırlaması
12 Öğrencilerin hazırladıkları Matematik dersinde kubaşık öğrenme yönteminin kullanımına ilişkin ders planlarının incelenmesi Hazırlanan planların sunulması için hazırlık Tartışma
Ödev
13 Öğrencilerin hazırladıkları Matematik dersinde kubaşık öğrenme yönteminin kullanımına ilişkin ders planlarının incelenmesi Hazırlanan planların sunulması için hazırlık Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Öğrencilerin hazırladıkları Matematik dersinde kubaşık öğrenme yönteminin kullanımına ilişkin ders planlarının incelenmesi Hazırlanan planların sunulması için hazırlık Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Dersin Değerlendirilmesi Dersin enlerini belirlemek Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar