DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kubaşık Öğrenme ME   713 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kamuran TARIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kubaşık öğrenme yönteminin temel prensiplerini,kubaşık öğrenme yönteminin bazı değişkenler üzerindeki etkililiğini ortaya koyan bilimsel çalışmaları öğretmek.
Dersin İçeriği
Kubaşık öğrenme ile ilgili temel kavramlar, tarihsel gelişim, öğrenme ve öğretme kuramları ve kubaşık öğrenme; kubaşık öğrenmede küme ve sınıf kimliği geliştirme, iletişim becerileri, düşünme becerileri, sosyal beceriler ile ilgili etkinlikler; kubaşık öğrenme teknikleri, kubaşık öğrenmede değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kubaşık öğrenme yöntemini diğer öğrenme yöntemleri ile karşılaştırır.
2) Kubaşık öğrenme yönteminin uygulanmasında gerekli olan sosyal becerileri bilir.
3) Kubaşık öğrenme yöntemine uygun küme oluşturma tekniklerini bilir ve uygular.
4) Kubaşık öğrenme yönteminin yapılandırılmamış tekniklerini bilir.
5) Kubaşık öğrenme yönteminin yapılandırılmış tekniklerinin bilir.
6) Kubaşık öğrenme tekniklerinin işe koşulduğu ders planları hazırlar.
7) Kubaşık öğrenme yöntemine uygun değerlendirme yöntemlerini uygular
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaynakların ve ders işlenişinin tanıtılması İlgili kaynaklardan farklı örnekleri inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Kubaşık öğrenme yönteminin temel ilkeleri İlgili kaynaklardan farklı örnekleri inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
3 Kubaşık Öğrenme yönteminde kümelerin oluşturulması İlgili kaynaklardan farklı örnekleri inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Kubaşık Öğrenme Yönteminde küme bilinci oluşturma İlgili kaynaklardan farklı örnekleri inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Kubaşık öğrenme yönteminde Değerlendirme İlgili kaynaklardan farklı örnekleri inceleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Kubaşık Öğrenme yönteminde sınıf yönetimi İlgili kaynaklardan farklı örnekleri inceleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Kubaşık öğrenme yönteminde yapılandırılmamış teknikler İlgili kaynaklardan farklı örnekleri inceleme Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Performans Değerlendirmesi
9 Kubaşık öğrenme yönteminde yapılandırılmış teknikler İlgili kaynaklardan farklı örnekleri inceleme Tartışma
Ödev
10 Yöntemin ilköğretim Matematik dersindeki uygulama planının sınıfla paylaşılması İlgili kaynaklardan farklı örnekleri inceleme Tartışma
Ödev
11 Yöntemin ilköğretim Matematik dersindeki uygulama planının sınıfla paylaşılması İlgili kaynaklardan farklı örnekleri inceleme Tartışma
Ödev
12 Yöntemin ilköğretim Matematik dersindeki uygulama planının sınıfla paylaşılması İlgili kaynaklardan farklı örnekleri inceleme Anlatım
Tartışma
13 Yöntemin ilköğretim Matematik dersindeki uygulama planının sınıfla paylaşılması İlgili kaynaklardan farklı örnekleri inceleme Tartışma
Ödev
14 Yöntemin ilköğretim Matematik dersindeki uygulama planının sınıfla paylaşılması İlgili kaynaklardan farklı örnekleri inceleme Tartışma
Ödev
15 Yöntemin ilköğretim Matematik dersindeki uygulama planının sınıfla paylaşılması İlgili kaynaklardan farklı örnekleri inceleme Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar