DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meta Analiz ME   712 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kamuran TARIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Meta-analizin temel kavramlarını ve meta-analizin uygulama basamaklarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Meta analiz, basamakları, çalışma karakteristikleri, etki büyüklüğü hesaplamaları, meta analiz çalışmaşları, calışmanın sunulması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Meta analizi açıklar
2) Meta analiz basamaklarını açıklar
3) Meta analizde veri toplamayı açıklar
4) Meta analizde analiz yöntemlerini açıklar
5) Meta analizde etki büyüklüğü hesaplar
6) Meta Win programını tanır
7) Meta win programını kullanır
8) Meta analiz basamaklarını uygulayarak bir örnek çalışma yapar
9) Yaptığı meta analiz çalışmasını sunar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, dersin işlenişi ile ilgili bilgilendirme ve kaynakların tanıtılması Gerek yok Anlatım
2 Meta analizin tanıtılması İlgili kaynaklardan ilgili bölümün konunun okunarak gelinmesi Anlatım
Tartışma
3 Meta analizde Veri toplama İlgili kaynaklardan ilgili bölümün konunun okunarak gelinmesi Anlatım
Tartışma
4 Meta analizde kodlama yapma İlgili kaynaklardan ilgili bölümün konunun okunarak gelinmesi Anlatım
Tartışma
5 Meta analizde bağımlı değişkenler İlgili kaynaklardan ilgili bölümün konunun okunarak gelinmesi Anlatım
Tartışma
6 Meta analizde çalışmanın karakteristiklerinin belirlenmesi İlgili kaynaklardan ilgili bölümün konunun okunarak gelinmesi Anlatım
Tartışma
7 Meta analizde İstatistiksel analizler İlgili kaynaklardan ilgili bölümün konunun okunarak gelinmesi Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav
9 Meta analizde Etki büyüklüğünün tahmin etmek İlgili kaynaklardan ilgili bölümün konunun okunarak gelinmesi Anlatım
Tartışma
10 Meta Win paket programının tanıtılması İlgili kaynaklardan ilgili bölümün konunun okunarak gelinmesi Anlatım
Tartışma
11 Meta win paket programı kullanarak veri girişi yapılması İlgili kaynaklardan ilgili bölümün konunun okunarak gelinmesi Anlatım
Tartışma
12 Küçük ölçekli bir meta analiz çalışması planlanması İlgili kaynaklardan ilgili bölümün konunun okunarak gelinmesi Anlatım
Tartışma
13 Küçük ölçekli bir meta analiz çalışması uygulanması İlgili kaynaklardan ilgili bölümün konunun okunarak gelinmesi Anlatım
Tartışma
14 Yapılan meta analiz çalışmasının raporlaştırılması İlgili kaynaklardan ilgili bölümün konunun okunarak gelinmesi Anlatım
Tartışma
15 Yapılan meta analiz çalışmasının sunulması Sunumun hazırlanması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar