DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Eğitim Programları ME   711 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Perihan ARTUT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matematik eğitimi programının ilkelerini, standartlarını, program tekniklerini ve prosedürlerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Matematik programının temel öğeleri, Programının tarihi, Felsefi, psikolojik ve toplumsal temellerinin matematik öğretim programına yansıması,Matematik öğretim programı tasarımı ve geliştirilmesi, Matematik öğretim programının uygulanması, Matematik programın yaygınlaştırılması yaklaşımları, Matematik programının öğrenci, öğretmen, okul, veli ve toplumsal beklentiler bağlamında değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik programının temel öğelerini açıklar.
2) Matematik programının tarihi açıklar.
3) Felsefi, psikolojik ve toplumsal temellerinin matematik öğretim programına yansımasını açıklar.
4) Matematik öğretim programı tasarımını açıklar.
5) Matematik programın yaygınlaştırılması yaklaşımlarını açıklar.
6) Matematik programının öğrenci, öğretmen, okul, veli ve toplumsal beklentiler bağlamında değerlendirilmesini açıklar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Matematik programının temel öğeleri Kaynak1, Kaynak 2, Kaynak 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Matematik programının temel öğeleri Kaynak1, Kaynak 2, Kaynak 3 Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
3 Programının tarihi Kaynak1, Kaynak 2, Kaynak 3 Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Programının tarihi Kaynak1, Kaynak 2, Kaynak 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Felsefi, psikolojik ve toplumsal temellerinin matematik öğretim programına yansıması Kaynak1, Kaynak 2, Kaynak 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Felsefi, psikolojik ve toplumsal temellerinin matematik öğretim programına yansıması Kaynak1, Kaynak 2, Kaynak 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Matematik öğretim programı tasarımı ve geliştirilmesi Kaynak1, Kaynak 2, Kaynak 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Matematik öğretim programı tasarımı ve geliştirilmesi Kaynak1, Kaynak 2, Kaynak 3 Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Matematik öğretim programının uygulanması Kaynak1, Kaynak 2, Kaynak 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Matematik öğretim programının uygulanması Kaynak1, Kaynak 2, Kaynak 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Matematik programın yaygınlaştırılması yaklaşımları Kaynak1, Kaynak 2, Kaynak 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Matematik programın yaygınlaştırılması yaklaşımları Kaynak1, Kaynak 2, Kaynak 3 Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Matematik programının öğrenci, öğretmen, okul, veli ve toplumsal beklentiler bağlamında değerlendirilmesi Kaynak1, Kaynak 2, Kaynak 3 Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Matematik programının öğrenci, öğretmen, okul, veli ve toplumsal beklentiler bağlamında değerlendirilmesi Kaynak1, Kaynak 2, Kaynak 3 Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar