DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Cebir Öğretimi ME   710 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Perihan ARTUT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, cebirsel kavramların öğretimini ve cebir öğretimini etkileyen yöntem ve teknikleri incelemektir.
Dersin İçeriği
Cebirsel kavramların incelenmesi, Cebirsel kavramların öğretimi, cebir öğretimini etkileyen yöntem ve teknikler , cebir öğretiminin sorunları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) cebirsel kavramlarını açıklar
2) Cebirsel kavramların öğretimini açıklar
3) cebir öğretimi üzerinde etkili olan yöntem ve teknikleri açıklar
4) cebir öğrenmede etkili olan yöntem ve teknikleri açıklar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 cebirsel kavramların incelenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 cebirsel kavramların incelenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Cebirsel kavramların öğretimi Kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Cebirsel kavramların öğretimi Kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 cebir öğretimini etkileyen yöntem ve teknikleri Lliteratürün gözden geçirilmesi ve en az iki makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 cebir öğretimini etkileyen yöntem ve teknikleri Lliteratürün gözden geçirilmesi ve en az iki makalenin okunmasıı Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
7 cebir öğrenmeyi etkileyen yöntem ve teknikleri Kaynaklardan ilgili bölümün incelenmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 cebir öğrenmeyi etkileyen yöntem ve teknikleri Kaynaklardan ilgili bölümün incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Cebir öğretimine ilişkin örnek uygulamalar Önerilen makalelerin okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Cebir öğretimine ilişkin örnek uygulamalar Önerilen makalelerin okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Cebir öğretiminin öğrenciler açısından sorunları Kaynaklardan ilgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Cebir öğretiminin öğrenciler açısından sorunları Kaynaklardan ilgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Cebir öğretiminin öğretmenler açısından sorunları Önerilen kaynakları incelenme ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Cebir öğretiminin öğretmenler açısından sorunları Önerilen kaynakları incelenme ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar