DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Problem Çözme ve Öğretimi I ME   707 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Perihan ARTUT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlköğretim düzeyinde problem çözme ve problem çözme stratejilerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Problem nedir,Okul matematiğinde problem çözmenin rolü, Problem çözme süreci, Problem çözmede yaşanan güçlükler, Problem çözme yaklaşımı,Sözel problemlerin yapıları, Sözel problemlerin çözümleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Problem nedir sorusunu açıklar.
2) Problem türlerini açıklar.
3) Okul matematiğinde problem çözmenin rolünü açıklar.
4) Problem çözme sürecini açıklar.
5) Problem çözmede yaşanan güçlüklerini açıklar
6) Problem çözme yaklaşımını açıklar.
7) Sözel problemlerin yapılarını açıklar.
8) Sözel problemlerin çözümlerini açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Problem nedir Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Problem türleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Okul matematiğinde problem çözmenin rolü Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Okul matematiğinde problem çözmenin rolü Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Problem çözme süreci Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Problem çözme süreci Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Problem çözmede yaşanan güçlükler Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Problem çözmede yaşanan güçlükler Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Problem çözme yaklaşımı Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Problem çözme yaklaşımı Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Sözel problemlerin yapıları Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Sözel problemlerin yapıları Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sözel problemlerin çözümleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Sözel problemlerin çözümleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar