DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Öğretiminde Temel Konular ve Bu Konularda Yapılan Araştırmalara Giriş ME   705 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Perihan ARTUT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste Matematik öğretiminde güncel konular ve bu konuların tarihsel gelişim sürecinde incelenmesi ile öğrencilerin bu konularda yapılan örnek araştırmaları görerek kendi ilgi alanları doğrultusunda araştırma perspektiflerini belirlemeleri ve bu konuyla ilgili uluslararası yenlikleri görmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Matematik öğretmeni yetiştirme, Matematik öğretiminde öğretim stratejileri,Matematikte bilimsel bilginin elde edilmesi, Alternatif kavramlar ve kavram değişimleri, Matematik eğitimi programlarının amacı, Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı, okul dışı matematik eğitimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik öğretmeni yetiştirmenin temellerini açıklar.
2) Matematik öğretiminde öğretim stratejilerini açıklar.
3) Matematikte bilimsel bilginin elde edilmesini açıklar.
4) Alternatif kavramlar ve kavram değişimlerini açıklar.
5) Matematik eğitimi programlarının amacını açıklar.
6) Matematik eğitiminde teknoloji kullanımını açıklar.
7) İnformal matematik eğitimini açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
X
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Matematik öğretmeni yetiştirme Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Matematik öğretmeni yetiştirme Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Matematik öğretiminde öğretim stratejileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Matematik öğretiminde öğretim stratejileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Matematikte bilimsel bilginin elde edilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Matematikte bilimsel bilginin elde edilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Alternatif kavramlar ve kavram değişimleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Alternatif kavramlar ve kavram değişimleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
10 Matematik eğitimi programlarının amacı Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Matematik eğitimi programlarının amacı Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Okul dışı matematik eğitimi Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Okul dışı matematik eğitimi Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar