DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Yöntemleri I ME   701 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Filiz YURTAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı; Bilim ile ilgili kavramları, bilimsel araştırma süreci ve bu süreçte yürütülmesi gereken bilimsel faaliyetleri, bilimsel çalışmaların rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesi yöntemlerini öğrencilerin öğrenmelerine rehberlik etmektir.
Dersin İçeriği
Bilimsel bilgi nedir; Potivist ile post-positivist Araştırmalar arasında farklar. Bilimsel çalismanin araştırma çerçevesi nedir; Hipotez, varsayım ne anlama gelmektedir; Bilimsel araştırmanın aşamaları nelerdir; Yazım kuralları, dipnot verme, kaynak gösterme ve alıntı yapma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgi kavramı ve bilginin kaynaklarını tanımlar
2) Bilim için farklı yaklaşımları tanıtır.
3) Bilimsel araştırma süreci ve araştırma konusunun belirlenmesi hakkında gerekli değişkenleri tanımlar ve yorumlar.
4) Eleştirel kaynak incelemesi yapar, hipotez ve strateji geliştirir.
5) Kaynaklardan uygun bir şekilde alıntı yapar.
6) Bilimsel araştırmada yararlanılan kaynaklardan düzgün kaynakça oluşturur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
X
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Amacı, İçeriği, Kaynaklar ve İşlenişin Tanıtımı Yok
2 Bilimsel yayınlar, erişim, sınıflandırma ve raporlandırmaya yönelik çalışma yapma Okuma ve özetleme
3 Bilimsel bir çalışmayı okuma ve anlamaya yönelik çalışma yapma. Okuma ve Ödev
4 Bilgi nedir, bilginin kaynağı nedir, bilgi çeşitleri ve bilgi edinme yolları Okuma ve özetleme
5 Bilim nedir, bilimin işlevleri, bilim türleri, bilimsel araştırma, bilimsel Yöntem, bilimsel araştırmanın nitelikleri Okuma ve özetleme
6 Sosyal gerçeği anlamada farklı paradigmalar: Positivizm Okuma ve özetleme
7 Sosyal gerçeği anlamada farklı paradigmalar: post- positivizm Okuma ve özetleme
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Araştırma Problemi Nedir, Nasıl Belirlenir; Problem, araştırma sorusu, hipotez Okuma ve özetleme
10 Araştırma problemi belirlemeye yönelik uygulama çalışması yapma Okuma ve Ödev
11 Bilimsel Bilgiye Erişim, bilgi kaynakları, kütüphane ve on-line veri tabanları kullanımı Okuma ve Ödev
12 Akademik Yazım; APA nedir, literatür organizasyonu, akademik metin organizasyonu Okuma ve Ödev
13 Bilimsel Etik ve Araştırma Etiği Okuma ve özetleme
14 Araştırma yöntem ve tekniklerine ve raporlaştırma kurallarına ilişkin bilgilenme. Okuma ve özetleme
15 Örnek tez inceleme ve özetleme çalışması yapma Okuma ve özetleme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar