DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi ME   700 1 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Perihan ARTUT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin tez konusu olarak belirlediği alanla ilgili literatürü inceleyip konunun hangi değişkenler açısından ele alındığını belirlemesine, tez konusunu, yöntemini belirlemesine yardım etmek ve tez çalışması sırasında gereksinim duyduğu bilimsel rehberliği sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme.Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara ulaşma yolları. Alanıyla ilgili ulaşılan ve konu açısından incelenen kaynakların sunulması. Alanıyla ilgili ulaşılan ve yöntem açısından incelenen kaynakların sunulması. Alanında çalışmaya ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi. Bu alanlardan hangisinin çalışılacağına karar verilmesi. Karar verilen alanla ilgili kaynakları inceleme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara hangi yollarla ulaşacağını öğrenir.
2) Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşıp inceler
3) Alanıyla ilgili Türkiye de hangi konuların çalışılmadığını ve araştırmaya gereksinim duyulan konuları belirler.
4) Çalışacağı konu alanını belirler.
5) Belirlediği alanla ilgili kaynakları inceler.
6) Kaynakları inceleme sonucunda konuyu hangi değişkenler açısından ele alacağını belirler.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme. ersle ilgili kaynakların incelenmesi
2 Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara ulaşma yolları. Sunu raporu hazırlama
3 Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara ulaşma yolları. Sunu raporu hazırlama
4 Alanıyla ilgili ulaşılan ve konu açısından incelenen kaynakların sunulması. Sunu raporu hazırlama
5 Alanıyla ilgili ulaşılan ve konu açısından incelenen kaynakların sunulması. Sunu raporu hazırlama
6 Alanında çalışmaya ihtiyaç duyulan alanların incelenmesi Literatür tarama
7 Alanında çalışmaya ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi. Literatür tarama
8 Ara Sınav sınava hazırlık
9 Alanında çalışmaya ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi. Literatür tarama
10 Bu alanlardan hangisinin çalışılacağına karar verilmesi. Literatür tarama
11 Bu alanlardan hangisinin çalışılacağına karar verilmesi. Literatür tarama
12 Karar verilen alanla ilgili kaynakları inceleme. Literatür tarama
13 Karar verilen alanla ilgili kaynakları inceleme. Literatür tarama
14 Araştırma probleminin belirlenmesi Literatür tarama
15 Araştırma probleminin belirlenmesi Literatür tarama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür tarama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar