DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması ME1   700 3 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Perihan ARTUT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin ilköğretim (matematik fen ve sosyal bilimler eğitimi) alanında seçtiği bir konuyu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak incelemesi, veri toplaması, analiz etmesi, elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlayarak bilimsel araştırma raporu haline getirmesi ve rapor şeklinde yazmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
İlköğretim alanında İlgi duyulan ve daha önce araştırılmamış bir konunun belirlenmesi, ilgili kitap, makale ve materyallerin incelenmesi, bilimsel araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, bulguların betimlenmesi ve yorumlanması, tezin bilimsel araştırma raporu şeklinde yazılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlköğretim alanında İlgi duyulan ve daha önce araştırılmamış bir konuyu belirler.
2) İlgili literatürdeki kitap, makale ve materyallerin inceler
3) Bilimsel araştırma yöntemini belirler
4) Veri toplama tekniklerini belirler
5) Verilerin analizini yapar
6) Bulguları betimler ve yorumlar
7) Tezi bilimsel araştırma raporu şeklinde yazar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
Matematik programını ve dayandığı temel ilkeleri ifade eder.
X
3
Matematik eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
Matematik konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Matematik alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilköğretime yönelik uygulamaları eleştirir.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Matematik alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tez konusuna yönelik genel çalışmalar Literatür taraması
2 Tez konusuna yönelik genel çalışmalar Literatür taraması
3 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Literatür taraması
4 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar Literatür taraması
5 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmaların incelenmesi Literatür taraması
6 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmaların incelenmesi Literatür taraması
7 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmaların değerlendirilmesi Literatür taraması Teze yönelik uygulamala
8 Ara Sınav Yüksek lisans tezi hakında ara rapor yazma
9 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmaların değerlendirilmesi Literatür taraması Teze yönelik uygulamala
10 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmaların seçilmesi Literatür taraması Teze yönelik uygulamala
11 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmaların seçilmesi Literatür taraması Teze yönelik uygulamala
12 Tez konusuna yönelik seçilen çalışmaları derinlemesine okuma Literatür taraması Teze yönelik uygulamala
13 Tez konusuna yönelik seçilen çalışmaları derinlemesine okuma Literatür taraması Teze yönelik uygulamala
14 Seçilen çalışmaların analizi Literatür taraması Teze yönelik uygulamala
15 Seçilen çalışmaların analizi Literatür taraması Teze yönelik uygulamala
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yüksek lisans tezini yazma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar