DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kariyer Danışmanlığı Uygulamaları PDR   788 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KIRDÖK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin kariyer danışmanlığı kuramları ışığında uygulamaları değerlendirebilmeleri ve kariyer psikolojik danışmanlığı programı geliştirme ve uygulamaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kariyer danışmanlığı alan yazınında uygulamaların incelemesi, kariyer danışmanlığında kullanılan yöntem ve teknikler, ölçme araçlarının uygulanması ve yorumlanması, kariyer danışmanlığında program hazırlama ve uygulama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kariyer danışmanlığı alan yazındaki uygulamaları açıklar
2) kariyer danışmanlığında yöntem ve teknikleri uygular
3) Ölçme araçlarının uygular ve yorumlar
4) Kariyer danışmanlığında program geliştirir ve uygular
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)