DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme Dersle ilgili kaynak ve materyallerin incelenmesi Anlatım
Tartışma
2 Veri toplamak amacıyla gözlem yöntemini kullanma biçimleri Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
3 Gözlem yöntemini kullanarak araştırma yapma sürecinin değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
4 Veri toplamak amacıyla görüşme yöntemini kullanma biçimleri Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
5 Görüşme yöntemini kullanarak araştırma yapma sürecinin değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
6 Nitel araştırmalarda kullanılan çeşitli doküman türleri Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
7 Çeşitli doküman türlerini kullanarak araştırma yapma sürecinin değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav
9 Nitel verilerin analizinde kullanılan yöntemler Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
10 İçerik analizi ve verileri kodlama süreci Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
11 İçerik analizi ve temaları oluşturma süreci Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması
12 İçerik analizi sonucunda ortaya çıkan bulguları bir araştırma raporu şeklinde hazırlama ve yazma süreci Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
13 İçerik analizinin ve araştırma raporunun incelenmesi ve değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Ders kapsamında yapılan araştırmaların sunumu Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar