DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Niteliksel Araştırma Yöntemleri II PDR   744 2 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Meral ATICI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, nitel araştırma yöntemlerinden gözlem, görüşme ve dokuman inceleme yöntemlerini kullanarak veri toplama ve bu verileri analiz ederek bir araştırma raporu halinde yazma konusunda bilgi ve beceri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Gözlem, görüşme ve dökuman inceleme yöntemleri, nitel verilerin analizi, nitel araştırma raporu yazma, nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gözlem yöntemini nasıl kullanacağını açıklar.
2) Gözlem yöntemini bir araştırmada veri toplamak amacıyla kullanır.
3) Görüşme yöntemini nasıl kullanacağını açıklar.
4) Görüşme yöntemini bir araştırmada veri toplamak amacıyla kullanır.
5) Çeşitli doküman türlerini veri toplamak amacıyla kullanır.
6) Nitel verilerin analizinde kullanılan yöntemleri söyler.
7) İçerik analizi yöntemini kullanarak nitel verileri analizi eder.
8) İçerik analizi sonucunda ortaya çıkan bulguları bir araştırma raporu şeklinde yazar.
9) Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik yöntemlerini söyler.
10) Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik yöntemlerini uygular.
11)
12)
13)
14)
15)