DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Yöntemleri II PDR   702 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. İsmail SANBERK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere, öncelikle yaşama ve olaylara karşı bilimsel bir bakış açısı kazandırarak, öğrencilerin bir problemi bilimsel yöntemi kullanarak nasıl çözmeye çalışacakları konusundaki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Araştırna Yöntemleri, Veri Toplama, Araştırma Yapma, Araştırma Modelleri ve Veri Toplama Teknikleri, Bulguların Sunumu ve Yorumlanması, Sonuç ve Öneriler, Raporlaştırma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma modellerini kavrar.
2) Belirlenen probleme uygun araştırma modelini seçer.
3) Araştırma problemi ve amaçlarına uygun örneklem alır.
4) Araştırma bulgularını uygun biçimde organize etme, sunma ve açıklar.
5) Araştırma sonuçlarını belirtme ve tartışır.
6) Bir araştırma raporunu kurallara uygun olarak yazar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)