DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ampirik Araştırmanın Terimleri ve İlkeleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Ampirik Araştırmanın Sınırları İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 İstatistiksel Hipotez Testi İlgili kaynakların incelenmesi (Ödev 1) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Ampirik Araştırmanın İşlevleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Bir Ampirik Araştırmanın Basamakları İlgili kaynakların incelenmesi (Ödev 2) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Araştırma Konusu Arama. Araştırma Fikrinin Değerlendirilmesi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Çalışmanın Planlanması İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Araştırmanın Kuramsal Bölümü İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Araştırmanın Yürütülmesi İlgili kaynakların incelenmesi
11 Verilerin Değerlendirilmesi (Analize Hazırlık) İlgili kaynakların incelenmesi (Ödev 3) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Araştırmanın Raporlaştırılması İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
13 Veri Toplamada Nicel Yöntemler (Testler, Ölçekler) İlgili kaynakların incelenmesi (Ödev 4)
14 Veri Toplamada Nicel Yöntemler (Görüşme) İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Veri Toplamada Nicel Yöntemler (Gözlem) İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar