DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Yöntemleri I PDR   701 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. İsmail SANBERK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere, öncelikle yaşama ve olaylara karşı bilimsel bir bakış açısı kazandırarak, öğrencilerin bir problemi bilimsel yöntemi kullanarak nasıl çözmeye çalışacakları konusundaki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Bilim, bilimsel yöntem ve araştırma vb. temel kavramlar, Araştırmada problem bulma ve ifade etme, Hipotez yazma, Literatür tarama teknikleri Araştırma modelleri ve veri toplama teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgi ve bilim kavramlarının tarihsel süreç içindeki dönüşümlerini kavrar.
2) Bilimsel düşünme yönteminin yaşamı anlama ve sorgulamadaki yeri ve önemini anlar.
3) Bilginin kaynaklarını açıklar.
4) Bilimsel araştırmada etik kurallara uyar.
5) Sosyal bilimlerde bilimsel yöntemin sınırlılıklarını açıklar
6) Araştırma için bir problem belirleyebilme ve onu sınırlandırarak ifade eder.
7) Araştırma için uygun literatür tarama yöntem ve tekniklerini kullanır.
8) Araştırma amaçlarını hipotez ya da soru cümlesi olarak yazar.
9) Araştırmanın önemini kuralına uygun bir şekilde ifade eder.
10) Araştırmada temel alınacak sayıltı ve sınırlılıkları belirler.
11)
12)
13)
14)
15)