DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mobilya Tasarımında Yaratıcılık ve Yeni Eğilimler STA   756 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANBOLAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mobilya tasarımında yeni eğilimler, tasarımda çevresel faktörler, sosyal ve kültürel değişimlerin mobilya tasarıma etkileri konusunda bilinç kazandırılması
Dersin İçeriği
Mobilya tasarımını etkileyen eğilimler, yeni malzemeler, sosyal ve kültürel değişimler, üretim ve uygulama teknolojindeki gelişmeler, ekoloji ve sürdürülebilirlik konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mobilya tasarımında yaratıcı fikirleri ve yeni eğilimleri kullanma becerisi kazanır.
2) Mobilya tasarımını etkileyen işlev, malzeme, renk, doku, strüktür, ergonomi ve estetik gibi faktörleri öğrenir.
3) Mobilya tasarımlarında yaratıcılık konularında farkındalık kazanır .
4) Mobilya tasarımını konusunda gelişmeleri ve eğilimleri takip etme becerisi kazanır.
5) Mobilya tasarımı alanında konuyla ilgili rapor yazabilme deneyimi edinir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı ve değerlendirme yönteminin tartışılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Araştırma konularının belirlenmesi ve tartışılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Araştırma materyal ve yöntemlerinin ortaya konması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
4 Araştırma materyal ve yöntemlerinin ortaya konması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
5 Mobilya tasarımında yaratıcılık ve yeni eğilimlerin araştırma konusu çerçevesinde değerlendirilmesi Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Mobilya tasarımında yaratıcılık ve yeni eğilimlerin araştırma konusu çerçevesinde değerlendirilmesi Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
7 Mobilya tasarımında yeni eğilimlerin araştırma konusu çerçevesinde değerlendirilmesi Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
8 Ara Sınav Değerlendirme
9 Mobilya tasarımını etkileyen faktörlerin tartışılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
10 Mobilya tasarımını etkileyen faktörlerin tartışılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
11 Mobilya tasarımında yeni eğilimlerin seçilen örnekler çerçevesinde biçim, strüktür, malzeme ve işlev analizlerinin yapılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
12 Mobilya tasarımında yeni eğilimlerin seçilen örnekler çerçevesinde biçim, strüktür, malzeme ve işlev analizlerinin yapılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
13 Seçilen örnekler çerçevesinde biçim, strüktür, malzeme ve işlev analizlerinin yapılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
14 Araştırma konularına ait bulgu ve sonuçlarının tartışılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
15 Araştırma konularına ait bulgu ve sonuçlarının tartışılması Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar