DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriyel Seramik Hammaddeleri STA   751 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nergis KILINÇ MİRDALI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endüstriyel hammaddeleri tanıtmak ve Fırınlama Sıcaklığı ile hammadde ilişkisini kurarak ürün reçetesi hazırlamak.
Dersin İçeriği
Hammaddeler, hammadde seçimi ve önemi. Kullanım alanları, sıcaklık karşısındaki davranışları. Endüstriyel hammaddelerin seramik, cam ve cam-seramiklerde kullanımı. Örnek reçeteler ve hasaplamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Seramik Hammaddelerini sınıflandırabilecek ve bu sınıflar arası farkları ortaya koyar.
2) Türkiye'deki endüstriyel hammadde kaynakları ve rezerv durumlarını açıklar.
3) Seramik Malzemelerin üretiminde kullanılan hammadde kaynaklarına alternatif çözümler sunar.
4) Hammadde seçiminin ürün üzerindeki etkilerini ve önemini kavrar.
5) Hammadde ve fırınlama sıcaklığı ilişkisini kavrar.
6) Vitrifikasyon düzeyi düşük/yüksek bünye reçeteleri hazırlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders İçeriği hakkında bilgilendirme. Giriş. Hammadde Tanım, Kullanım Alanları ve kullanım amacı. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Hammaddelerin endüstrideki önemi. Seramik endüstrisinde kullanılan hammaddeler ve sağladıkları oksitler Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Seramik hammaddelerin oluşumu, Volkanizma, primer ve sekonder oluşumlar, doğadan hammadde örnekleri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Suda çözünen ve çözünmeyen hammadde ve oksitler. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Hammaddelerin Öğütülmesi: öğütmenin önemi, öğütmeyi etkileyen parametreler Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Seramik bünyelerde ve sırlarında kullanılan hammaddelerin sır camı ve bünye içerisindeki görevleri ve sınıflandırılmaları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Hammaddelerin ısıl özellikleri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Yazılı Sınav
9 Ötektikler ve ikili, üçlü sır sistemleri. Kağıt üzerinde farklı özelliklerde ve sıcaklıklarda reçeteler hazırlama. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Seramik hammaddelerinin pişirim sırasındaki davranışları. Seramiklerde aranan özellikler: Erime ve kristallenme özelliği Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sır ve Cam Hammaddeleri. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sır-Bünye arasında reaksiyon. Aratabaka oluşumu ve önemi. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Firit Hazırlama: Firit hammaddeleri, hesaplamaları ve firitleştirme. Laboratuvar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İlave katkı Malzemeleri: deflokülantlar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Proje Sunumları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar