DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders İçeriği hakkında bilgilendirme. Giriş. Hammadde Tanım, Kullanım Alanları ve kullanım amacı. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Hammaddelerin endüstrideki önemi. Seramik endüstrisinde kullanılan hammaddeler ve sağladıkları oksitler Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Seramik hammaddelerin oluşumu, Volkanizma, primer ve sekonder oluşumlar, doğadan hammadde örnekleri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Suda çözünen ve çözünmeyen hammadde ve oksitler. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Hammaddelerin Öğütülmesi: öğütmenin önemi, öğütmeyi etkileyen parametreler Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Seramik bünyelerde ve sırlarında kullanılan hammaddelerin sır camı ve bünye içerisindeki görevleri ve sınıflandırılmaları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Hammaddelerin ısıl özellikleri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Yazılı Sınav
9 Ötektikler ve ikili, üçlü sır sistemleri. Kağıt üzerinde farklı özelliklerde ve sıcaklıklarda reçeteler hazırlama. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Seramik hammaddelerinin pişirim sırasındaki davranışları. Seramiklerde aranan özellikler: Erime ve kristallenme özelliği Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sır ve Cam Hammaddeleri. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sır-Bünye arasında reaksiyon. Aratabaka oluşumu ve önemi. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Firit Hazırlama: Firit hammaddeleri, hesaplamaları ve firitleştirme. Laboratuvar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İlave katkı Malzemeleri: deflokülantlar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Proje Sunumları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar