DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriyel Seramik Hammaddeleri STA   751 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nergis KILINÇ MİRDALI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endüstriyel hammaddeleri tanıtmak ve Fırınlama Sıcaklığı ile hammadde ilişkisini kurarak ürün reçetesi hazırlamak.
Dersin İçeriği
Hammaddeler, hammadde seçimi ve önemi. Kullanım alanları, sıcaklık karşısındaki davranışları. Endüstriyel hammaddelerin seramik, cam ve cam-seramiklerde kullanımı. Örnek reçeteler ve hasaplamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Seramik Hammaddelerini sınıflandırabilecek ve bu sınıflar arası farkları ortaya koyar.
2) Türkiye'deki endüstriyel hammadde kaynakları ve rezerv durumlarını açıklar.
3) Seramik Malzemelerin üretiminde kullanılan hammadde kaynaklarına alternatif çözümler sunar.
4) Hammadde seçiminin ürün üzerindeki etkilerini ve önemini kavrar.
5) Hammadde ve fırınlama sıcaklığı ilişkisini kavrar.
6) Vitrifikasyon düzeyi düşük/yüksek bünye reçeteleri hazırlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)