DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeniden İşlevlendirilecek Olan Tarihi Yapılarda İç Mekan Müdahaleleri STA   739 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kabuk-mekan ilişkisinin niteliği, yaşayan-yaşanan mekanlar, yeniden işlevlendirme, mekan dönüştürme, esnek tasarım kavramları. Tarihi mekanların yeniden işlevlendirilmesi, tarihsel değeri olmayan mekanların yeniden ve farklı işlevlerle değerlendirilmesi. Yeniden işlevlendirmede kabuğun ve taşıyıcı sistemin değerlendirilmesi, müdahale sınırları. Yeniden işlevlendirmede tarihsel araştırmalar, mekan çözümlemesi, teknik sorunlar. Özgün dokuyu kullanma, değerlendirme, koruma gereken durumlarda özgünlüğün sınırları.
Dersin İçeriği
Eleştirel yaklaşım becerisi ve zorlayıcı koşullarda kapsamlı düşünerek çözüm üretebilme yeteneğinin artması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonun da öğrenci, tarihsel değeri olan geleneksel yapının yeniden işlevlendirilmesi sorunlarını ve çözüm arayışlarını öğrenir.
2) Öğrenciler mekanın farklı etkilerle yeniden düzenlenmesi ve mekansal bağlantıların yeniden organize edilmesi yöntemlerini çözer.
3) Yakın çevredeki mevcut mekan örneklerini gezerek yorumlamayı öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)