DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ambalaj Grafiği STA   711 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oya AYGÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Görsel iletişim tasarımı ilke ve tekniklerinin kuramsal temelde öğrenciye aktarılması, gösterge yaratım sürecinin alt basamaklarının incelenmesi. Göstergebilime giriş
Dersin İçeriği
Grafik tasarım ve uygulamalarında karşılaşılan sorunları ve çözümlerini kavratmak, bu sorunların çözümüne ilişkin gerekli bilgi ve deneyimi kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı ambalaj malzemelerini kullanabilmeyi öğrenir.
2) Tasarım ve malzeme bilgisini örtüştürmeyi öğrenir.
3) Marka ve ambalaj bağlantısı kurmayı öğrenir.
4) Tüketici eğilimlerini inceleyip, doğru ambalajı tasarlayarak pazarlama stratejisi geliştirmeyi öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders ve dönemlik işleyiş planı hakkında bilgi verilmesi. Kaynakların bildirilmesi. Örnek Uygulama Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
2 Marka bilinirliği Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
3 Ambalajın marka bilinirliğine etkileri, Ambalaj ve Pazarlama Teknikleri Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
4 Ürüne yönelik ambalaj malzemesi seçimi Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
5 Endüstriyel üretim teknikleri ve malzeme bilgisi Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
6 Saklama koşullarına uygun ambalaj tasarımı Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
7 Ambalaj ve tema Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Sunum Hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
9 Ürün Ambalajı Tasarım Projesi Örnek inceleme, tasarım eskizleme Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
10 Eskizlerin değerlendirilmesi Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
11 Tasarım çalışmaları Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
12 Tasarım çalışmalarına devam edilir. Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
13 Çalışmanın dijital ortamda uygulanması Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
14 Çalışmanın dijital ortamda uygulanmasına devam Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
15 Baskıya hazırlık ve projenin değerlendirilmesi Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum Hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar