DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 19. Yüzyıla Genel Bakış Dersin içeriğinin ve kaynaklarının incelenmesi
2 19. Yüzyılda Sanat Kuramları Dersin içeriğinin ve kaynaklarının incelenmesi
3 19. Yüzyılda Sanat Kuramları ve Temel Kavramlar Dersin içeriğinin ve kaynaklarının incelenmesi
4 20. Yüzyıl Sanat Kavrayışı Dersin içeriğinin ve kaynaklarının incelenmesi
5 20. Yüzyılda Öne Çıkan Kavramlar Seçilmiş metinleri okuma ve kaynak araştırması
6 20. Yüzyıl Sanatı ve Estetik Anlayış Seçilmiş metinleri okuma ve kaynak araştırması
7 20. Yüzyılda Kültürel Farklılıklar ve Sanat Seçilmiş metinleri okuma ve kaynak araştırması
8 Ara Sınav
9 20. Yüzyıl Sanat Akımları ve Genel Tarihsel Yapı Seçilmiş metinleri okuma ve görsellleri inceleme
10 20. Yüzyıl Sanat Akımları: Kübizm, Dadaizm, Sürrealizm Seçilmiş metinleri okuma ve görsellleri inceleme
11 Bilimsel Değişimler, Düşünce Değişimleri ve Sanat Seçilmiş metinleri okuma ve görsellleri inceleme
12 20. Yüzyılda Sanatın Yapısı ve Modernizm Seçilmiş metinleri okuma ve görsellleri inceleme
13 Öğrenci Sunumları Sunuma hazırlık ve araştırma, inceleme
14 Öğrenci Sunumları Sunuma hazırlık ve araştırma, inceleme
15 Öğrenci Sunumları Sunuma hazırlık ve araştırma, inceleme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar