DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kültür, Kimlik ve İletişim Tartışmaları I STA   763 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kültür, kimlik ve iletişim alanlarında değişik teorik yaklaşımları birbiriyle bağlantıları ekseninde incelemek ve analiz etmektedir.
Dersin İçeriği
Kültür, kimlik ve iletişim kavramları birbirleriyle bağlantıları ile birlikte ele alınarak analiz edilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kültür ve kimlik kavramları arasındaki bağlantıyı açıklar.
2) Kültür ve kimlik olgularının iletişim alışmaları açısından yerini ve önemini açıklar.
3) Kültür ve kimlik konusundaki değişik kuramsal yaklaşımları tanır.
4) Kültür ve kimlik konusunda edindiği kuramsal bilgi ile iletişimsel olguları analiz eder.
5) Kültürel olgular ve kimlik olguları konusunda araştırmalar yapar.
6) Kültür, kimlik ve iletişim alanlarındaki çalışmaları izleyerek bilgilerini günceller.
7) Kültür, kimlik ve iletişim alanlarından gelen bilgilerini sentezler.
8) Kültür, kimlik ve iletişim alanlarındaki bilgisinden yararlanarak bu alanda derinlemesine analizler yapar ve bu alanda araştırma yapar, rapor ve makale yazar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültür kavramı Sunuş, anlatı, yorum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kimlik kavramı Sunuş, anlatı, yorum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İletişim kavramı Sunuş, anlatı, yorum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kültür ve Kimlik Kavramlarının İlişkisi Sunuş, anlatı, yorum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Kültür, Kimlik ve İletişim Kavramlarının İlişkisi Sunuş, anlatı, yorum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Kültür, kimlik ve iletişimle ilgili temel kavramlar Sunuş, anlatı, yorum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kültür ve Kimlik Kuramları Sunuş, anlatı, yorum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Kültürel Kimlik ile ilgili kuramsal yaklaşımlar Anlatı, yorum ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İletişim Kuramları Anlatı, yorum ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kültür, kimlik ve iletişim kuramları arasındaki ilişkiler Anlatı, yorum ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Popüler kültür ve kitle kültürü tartışmaları ve iletişim Anlatı, yorum ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kültür, kimlik ve iletişim çalışmalarının gelişimi Anlatı, yorum ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kültür, kimlik ve iletişimle ilgili güncel tartışmalar Yorum ve tartışma Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Kültür, kimlik ve iletişimle ilgili güncel tartışmalar Yorum ve tartışma Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma ve Makale Yazma Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar