DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültür kavramı Sunuş, anlatı, yorum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kimlik kavramı Sunuş, anlatı, yorum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İletişim kavramı Sunuş, anlatı, yorum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kültür ve Kimlik Kavramlarının İlişkisi Sunuş, anlatı, yorum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Kültür, Kimlik ve İletişim Kavramlarının İlişkisi Sunuş, anlatı, yorum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Kültür, kimlik ve iletişimle ilgili temel kavramlar Sunuş, anlatı, yorum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kültür ve Kimlik Kuramları Sunuş, anlatı, yorum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Kültürel Kimlik ile ilgili kuramsal yaklaşımlar Anlatı, yorum ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İletişim Kuramları Anlatı, yorum ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kültür, kimlik ve iletişim kuramları arasındaki ilişkiler Anlatı, yorum ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Popüler kültür ve kitle kültürü tartışmaları ve iletişim Anlatı, yorum ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kültür, kimlik ve iletişim çalışmalarının gelişimi Anlatı, yorum ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kültür, kimlik ve iletişimle ilgili güncel tartışmalar Yorum ve tartışma Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Kültür, kimlik ve iletişimle ilgili güncel tartışmalar Yorum ve tartışma Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma ve Makale Yazma Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar