DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kültür, Kimlik ve İletişim Tartışmaları I STA   763 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kültür, kimlik ve iletişim alanlarında değişik teorik yaklaşımları birbiriyle bağlantıları ekseninde incelemek ve analiz etmektedir.
Dersin İçeriği
Kültür, kimlik ve iletişim kavramları birbirleriyle bağlantıları ile birlikte ele alınarak analiz edilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kültür ve kimlik kavramları arasındaki bağlantıyı açıklar.
2) Kültür ve kimlik olgularının iletişim alışmaları açısından yerini ve önemini açıklar.
3) Kültür ve kimlik konusundaki değişik kuramsal yaklaşımları tanır.
4) Kültür ve kimlik konusunda edindiği kuramsal bilgi ile iletişimsel olguları analiz eder.
5) Kültürel olgular ve kimlik olguları konusunda araştırmalar yapar.
6) Kültür, kimlik ve iletişim alanlarındaki çalışmaları izleyerek bilgilerini günceller.
7) Kültür, kimlik ve iletişim alanlarından gelen bilgilerini sentezler.
8) Kültür, kimlik ve iletişim alanlarındaki bilgisinden yararlanarak bu alanda derinlemesine analizler yapar ve bu alanda araştırma yapar, rapor ve makale yazar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)