DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modern Dönem Sanat Akımları II STA   782 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Modern teknoloji çağının plastaik sanatlardaki değişim ve yansımalarını toplumsal, ekonomik ve bilimsel değişmeler paralelinde kavratarak 20. yüzyıl ilk yarısındaki sanatsal ortamını belirlemek.
Dersin İçeriği
Batı Sanatında 20. yüzyıl ilk yarısını kapsayan Sürrealizm, Soyut Sanat (Soyut Dışavurumculuk Lirik Soyut, De Stll, Süprematizm, Konstrüktivizm), Kobra, Renk Alanı, Eylem,Op Art, Pop Art, sanat akımları tartışılmakta ve incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birey, sanatın tarihsel süreci hakkında bilgi edinir.
2) Geleneksel toplum biçiminin çözülmesiyle başlayan Modern yaşam biçimininin sanata yansımaları; bu çerçeveden sanat kavramının, sanat yapıtının ve sanatçı kimliğin yeniden tanımlanması konularında bilgi edinir.
3) 20. yüzyılın ortalarından itibaren sanatın merkezinin New Yorka taşınmasının sosyo-kültürel ve politik yorumu konularında fikir edinir
4) Çağdaş sanat ortamında yer alan; sanat- anti sanat, estetik- anti estetik, postsanat v.s gibi kavramların anlamlandırılması ve tartışılmasına yönelik çeşitli fikirler edinir.
5) Sanat kültürü, estetik farkındalık, sanatsal eleştiri, sanat etiği ve bilimi konularında bilgi sahibi olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sürrealizm Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Soyut Dışavurumculuk Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Lirik Soyut Sanat Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 De Still Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Süprematizm Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Konstrüktivizm Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Art Brut, Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Kobra Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Renk Alanı Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Eylem Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Op Art Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Pop Art Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Genel tekrar ve değerlendirme Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel tekrar ve değerlendirme Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar