DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modern Dönem Sanat Akımları I STA   781 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Modern teknoloji çağının plastaik sanatlardaki değişim ve yansımalarını toplumsal, ekonomik ve bilimsel değişmeler paralelinde kavratarak 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı sanatsal ortamını belirlemek.
Dersin İçeriği
Batı Sanatında 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl ilk çeyreğini kapsayan Modern Mimari, Modern Heykel,Empresyonizm, Neo Empresyonizm, Post Empresyonizm, Sembolizm, Fovizm, Kübizm, Ekspresyonizm, Fütürizm, Dada Hareketi sanat akımları tartışılmakta ve incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birey, sanatın tarihsel süreci hakkında bilgi edinir.
2) Geleneksel toplum biçiminin çözülmesiyle başlayan Modern yaşam biçimininin sanata yansımaları; bu çerçeveden sanat kavramının, sanat yapıtının ve sanatçı kimliğin yeniden tanımlanması konularında bilgi edinir.
3) 20. yüzyılın ortalarından itibaren sanatın merkezinin New Yorka taşınmasının sosyo-kültürel ve politik yorumu konularında fikir edinir
4) Çağdaş sanat ortamında yer alan; sanat- anti sanat, estetik- anti estetik, postsanat v.s gibi kavramların anlamlandırılması ve tartışılmasına yönelik çeşitli fikirler edinir.
5) Sanat kültürü, estetik farkındalık, sanatsal eleştiri, sanat etiği ve bilimi konularında bilgi sahibi olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 19. yüzyıl sonunda resim sanatı: Empresyonizm Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Neo Empresyonizm Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Post Empresyonizm Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Sembolizm Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 19. yüzyıl sonunda heykel sanatı ve Rodin Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 20. yüzyıl başında Modern heykel sanatı Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 19. yüzyıl sonunda modern mimari Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 20. yüzyıl başlarında Modern mimari ve Bauhaus Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Modern mimaride öne çıkan sanatçılar: Frank Lyd Right Le Corbuosier, Mies van der Rohe Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Fovizm Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Kübizm Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Ekspresyonizm Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Fütürizm Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Dada Hareketi Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar