DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mitoloji ve İkonografi II STA   780 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanatın çok boyutlu anlamlandırılmasında, çağlar boyunca Batı Sanatında konusunu Tevrat ve İncil'den alan sanat yapıtlarının ikonografik yorumunu kavratmak.
Dersin İçeriği
Sanat Tarihinde konusunu kutsal metinlerden (Tevrat ve İncil) alan sanat yapıtlarının ikonografik çözümlemesi yapılacaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birey, konusunu mitoslardan alan sanat yapıtlarının sahip oldukları simge ve sembollerin ışığında ikonografik yorum yapar.
2) Mitosların sanatın oluşumu yanı sıra insanın insanlaşma sürecinde oynadığı rolün farkına varır.
3) Konulara ait örnek yapıtların değerlendirilmesi sonucunda sanat tarihsel birikim kazanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yaradılış (Dünya, Adem ve Havva'nın yaratılışı). Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Kabil, Habil ve Nuh ile ilgili tasvirler Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Tartışma
Ödev
3 İbrahim ile ilgili tasvirler Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Yusuf ile ilgili tasvirler Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Musa ile ilgili tasvirler Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Davut ile ilgili tasvirler Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Tartışma
Ödev
7 Süleyman ile ilgili tasvirler Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Vaftizci Yahya ile ilgili tasvirler Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Meryem ile ilgili tasvirler Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Tartışma
Ödev
11 İsa'nın doğumu ve çocukluğu siklusu Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Tartışma
Ödev
12 İsa'nın mucizeleri siklusu Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Tartışma
Ödev
13 İsa'nın çektikleri siklusu Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Mahşer, cennet ve cehennem Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Bazı Aziz ve Azizeler Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru Hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar