DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mitoloji ve İkonografi I STA   779 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Batı Sanatı Tarihinde, konusunu mitoslardan alan sanat yapıtlarının ikonografik çözümlemesinin yapılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Grek ve Roma mitosları çerçevesinde; Evrenin ve Tanrıların Yaratılışı, İnsanın Yaratılışı, Olymposlu Tanrılar, Yer, Gök ve Su Tanrıları, Kahramanlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birey, konusunu mitoslardan alan sanat yapıtlarının sahip oldukları simge ve sembollerin ışığında ikonografik yorum yapar.
2) Mitosların sanatın oluşumu yanısıra insanın insanlaşma sürecinde oynadığı rolün farkına varır.
3) Grek ve Roma mitoslarında yer alan Olymposlu Tanrılar, Gök ve Atmosfer tanrıları, su, orman ve kır tanrıları ile kahramanlar hakkında bilgi edinir
4) Konulara ait örnek yapıtların değerlendirilmesi sonucunda sanat tarihsel birikim kazanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mitolojinin konuları ve temel kavramlar; mitoloji, mitos, epos, logos Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Mitolajinin İlkel dönem insanı ve günümüz insanı açısından işlevleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Evrenin ve Tanrıların Yaratılışı Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İnsanın yaratılışı ile ilgili mitoslar Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Olymposlu Tanrılar; Zeus, Hera, Athena Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Devam: Olymposlu Tanrılar; Apollon, Artemis, Ares Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Devam: Olymposlu Tanrılar; Hermes, Hephaistos, Hestia, Aphrodite Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Devam: Olymposlu Tanrılar; Poseidon, Hades, Demeter, Dionysos Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Zeusun çevresindeki Tanrılar; Themis, Kharitler, Musalar, Nike, İris, Hebe,Ganymedes Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Gök, Atmosfer ve Su Tanrıları Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Orman, Kır, Toprak ve Cehennem Tanrıları Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İnsan Hayatı ve Kaderiyle ilgili Tanrılar Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kahramanlar Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel Tekrar ve Değerlendirme Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar