DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ürün Tasarımında Form Araştırmaları I STA   773 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Necdet SAKARYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Geometrik ve organik formların sınıflandırmalarını öğrenmek
Dersin İçeriği
Biçim kültürünün oluşturulması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biçim ve diğer tasarım elemanlarının ilişkilerini irdeleyecek
2) Biçim ve renk olgusunu teknolojik olarak öğrenecek
3) Biçim ve dijital baskı teknolojilerini öğrenecek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Form (biçim) nedir, doğadaki biçimlerin sınıflandırılmasının yapılması, biçim çeşitlerinin geometrik olarak tanıtılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
2 Geometrik ve organik formların sınıflandırılması, değişimi-dönüşümünün açıklanması, doğadan örneklenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
3 Biçim araştırma yöntemlerinin açıklanarak asal biçimlerin değişim ve dönüşümlerinin malzeme ile çalışılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
4 Endüstriyel seramik üretiminde biçim, biçimi sınırlayan ve düzenleyen faktörlerin tartışılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
5 Üretim teknolojisine göre biçim araştırma yöntemlerinin açıklanması, teknik detayların tartışılması ve örnekleme yapılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
6 Endüstriyel seramik üretimi teknolojisine göre döküm, sıvama veya presleme yöntemlerine göre biçim araştırmadaki yöntemlerin tartışılması ve örneklenerek incelenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
7 Alçı kalıba döküm yöntemi ile üretilecek ürünlerin biçimlerinin ve teknik özelliklerinin anlatılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
8 Ara Sınav
9 Döküm çamuru fiziksel ve kimyasal özelliklerinin açıklanması, çamurun reolojik özellikleri ve kalıptaki biçimsel kısıtların tartışılması ve örneklenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
10 Döküm kalıplarının biçimsel özellikleri, çamurun akışını engellemeyecek detayların tartışılması, deformasyonu önleyecek yöntemlerin açıklanması ve örneklerin gösterilmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
11 Makine yardımıyla üretilecek ürünlerin biçimsel özelliklerinin tartışılarak sıvama-presleme yöntemlerine uygun biçimlerin anlatılması ve örneklerin gösterilmesi Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
12 Amorf biçimlerin araştırılması, amorf biçimlerin yalınlaştırılması, soyutlanması, biçim araştırma uygulamalarının farklı malzemeler ile çalışılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
13 Amorf biçimlerin endüstriyel üretime hazırlanması, üretim tekniklerinin incelenmesi, deneysel çalışmaların projelendirilmesi ve uygulama çalışmalarının yapılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
14 Uygulama çalışmalarından endüstriyel üretime geçiş aşamalarının incelenmesi ve örnek uygulama yapılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
15 Dönem sonu proje ve uygulamaların değerlendirilmesi, raporlanması ve görsel sunumlarının yapılması Verilen kaynaklardan hazırlanarak gelinir.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar