DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Koleksiyon Tasarımı Proje STA   772 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Fatma Engin ALPAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders öğrencileri tekstil ve moda tasarımında ürün marka ve stil ilişkisi konusunda bilgilendirmeyi amaçlar. Marka oluşturmada, tasarlamada, stil oluşturma konusunda moda alanındaki önemine ve rolüne değinir.
Dersin İçeriği
Tekstil ve Moda tasarımı alanında endüstriyel alanda donanımlı ve bilgi sahibi öğrenciler yetiştirmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Moda olgusunun tanımını yapabilir
2) Moda teorilerini ve temel prensiplerini açıklar
3) Moda toplum ilişkisini anlayabilir
4) Moda toplum ilişkisine yaklaşımı tasarımlarında uygun şekilde kullanır
5) Moda toplum ilişkisine yaklaşımı tasarımlarında uygun şekilde kullanır ve uygular
6) Dönemsel olarak ortaya konan renk trendlerinin önemini kavrar
7) Dönemsel olarak kumaş trendlerinin önemini kavrar
8) Dönemsel olarak materyal trendlerinin önemini kavrar
9) Dönemsel olarak kolakeiyon tasarımı konusundaki tüm materyallerini uygun bir şekilde birleştirebilir
10) Ürün tasarlarken ürün yaşam döngüsünü göz önünde bulundurur
11) Ürün tasarlarken ürün yaşam döngüsünü göz önünde bulundurarak efektif tasarımlar yapar
12) Koleksiyon hazırlama ve uygulamada ön görüye sahip olur
13) Koleksiyonların moda trendlerine uyumluluğunu fark eder
14) Koleksiyon hazırlamada söz sahibi olur
15) Hazırlanan koleksiyonun sunumunda hakim olur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modanın olgusunun tanımı, modayı etkileyen faktörler ön araştırma Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Ödev
2 Moda Teorileri, Modanın Temel Prensipleri ön araştırma Bireysel Çalışma
Ödev
3 Moda alanında kullanılan terimler ön araştırma Bireysel Çalışma
Ödev
4 Moda döngüsü, Modanın tarihçesi araştırma ve sözlü sunum Bireysel Çalışma
Ödev
5 Tekstilde moda-ürün tasarım ilişkisi ön araştırma ve sözlü sunum Bireysel Çalışma
Ödev
6 Moda ürün tasarım yöntemleri araştırma ve uygulama Bireysel Çalışma
Ödev
7 Moda- yaratıcılık ilişkisi araştırma Bireysel Çalışma
Ödev
8 Ara Sınav sunum Bireysel Çalışma
Ödev
9 Renk, Kumaş ve materyal trendleri araştırma Bireysel Çalışma
Ödev
10 Koleksiyonların özellikleri araştırma
11 Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Temel Sunum Yöntemleri Hakkında Genel Bilgiler konu araştırması ve piyasa araştırması Bireysel Çalışma
Ödev
12 Trend Book, Style Book, Hikaye Panosu, Pafta Tasarımları, Fuar Standı Hakkında Genel Bilgilendirme araştırma Bireysel Çalışma
Ödev
13 Görsel Sunum Yöntemlerinin İncelenmesi ödev ve ön hazırlık Bireysel Çalışma
Ödev
14 Portfolyo Hazırlama Teknikleri Hakkında Genel Bilgiler uygulama ve ön hazırlık Bireysel Çalışma
Ödev
15 Tasarım Paftalarının ve Hikaye Panolarının Hazırlanması uygulama Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları uygulama Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Proje / Tasarım
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar