DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Cam Üretim Teknolojisi ve Uygulaması II STA   768 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Suna ÇETİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Camın ergime süreci öncesinde ve sonrasında uygulanan süreçlerini tanır.Camlarda, cam yapısı ve ısısal genleşme arasındaki ilişkiye yönelik fırın diyagramı belirlemek, Isısal genleşmesi ile camın ısıl şok direncine göre ısıl süreci dü
Dersin İçeriği
Cam oluşumunun temellerini, cam oluşumunun basamaklarını saptar.Cam yapıcılar, düzenleyiciler ve koşullu cam yapıcılar arasındaki ilişkileri araştırır ve bunların miktarlarının camın yapısına olan etkilerini saptar.Temel cam yapıcıları ve cam yapılarını belirleyebilecektir. Kompozisyon , cam yapısı ve camın özellikleri arasındaki ilişkileri değerlendirir.Cam ergitme yöntemlerini adlandırabilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) silikat esaslı camların şekillendirme açısından hangi temel özelliklerin bilinmesi gerektiğini açıklar.
2) viskoziteyi tanımlar.
3) çalışma aralığını betimler.
4) ısısal genleşme katsayısının önemini açıklar.
5) nihai camdan beklenen belli başlı fiziksel özelliklerini açıklar.
6) cam bileşiminin fiziksel özellikler açısından önemini kavrar.
7) ısı kapasitesi ve özgül ısıyı tanır.
8) ısıl iletkenliği değerlendirir.
9) camın elektriksel özelliklerini açıklar.
10) camın mekanik özelliklerini açılkar.
11) Hook Yasası ve Elastik Modülün etkilerini açıklar.
12) camın dayanıklılığı ve sertliğinin önemini kavrar.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders İşleyişi ve İçeriği hakkında bilgilendirme Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
2 Giriş; cam, cam çağı, fırında çalışma, standart diyagramların nasıl kullanıldığı diyagramların temelleri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
3 Fırınlar; Gazlı/elektrikli, tuğla/fiber, önden yüklemeli/üstten yüklemeli, boyut/şekil, hızlı/yavaş Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
4 Fırınların çalışma prensipleri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
5 Fırın Kontrolörleri; Isıtma hızı ve süresi, basamak sayısı, özellikleri, dijital kontrolün bazı faydaları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
6 Isıl İşlemin Temel Prensipleri; Yüksek sıcaklık aşamaları, en yüksek sıcaklık aşaması, hızlı soğutma aşaması, tavlama aşaması, düşük sıcaklık aşamaları, tipik ısıl işlem diyagramı grafiği, ısıl işlem aşamalarının sırası Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
7 Isıl İşlem Parametreleri; cam kalınlığı, cam formu, cam tipi (tavlama sıcaklıkları, düşük sıcaklık ayarları) Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Camın fiziksel ve kimyasal özellikleri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
10 Camın optik özellikleri, camın kimyasal dayanımı Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
11 Cam şekillendirme tekniklerinin ayrıntılı incelenmesi Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
12 Cam kaplama yöntemleri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
13 Teknik Faktörler; Camın doğası, camda renk, yüzey gerilimi, termal genleşme katsayısı, viskozite, viskozite aralığı. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
14 camın termik özellikleri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
15 Camda renk oluşumu Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar