DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Cam Üretim Teknolojisi ve Uygulaması I STA   767 1 0 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Suna ÇETİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Cam bilimlerinde cam oluşumunun temelleri ile camın yapısını, bunu oluşturan atomların etkilerini açıklayabilecektir. Temel cam yapıcıları ve cam yapılarını belirleyebilecektir. Cam yığını hesabını çözümleyebilecektir. Cam ergitme yöntemlerini adlandırabilecektir.
Dersin İçeriği
Cam yapı ve camlarda termal genleşme arasındaki ilişkiyi belirleyen fırın çizelgelerini belirler. Cam eritme ve şekillendirme sonrası termal genleşme ile ilgili olası problemleri açıklar. Cam ve cam bileşiminin fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. Camın kimyasal dayanıklılığını bileşiklere göre tanımlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) silikat esaslı camların yapısı ve kimyasal bileşimi hakkında temel bilgileri edinir.
2) Camı tanımlar.
3) amorf katıyı tanımlar.
4) diğer artistik malzemelerle karşılaştırma yapabilmek için öğrendiği tanımlamaları kullanır.
5) cam başlangıç hammaddelerinin ve üretim sürecinin neden çok önemli olduğunu açıklar.
6) camın başlangıç hammaddelerini açıklar.
7) cam üretim süreci parametrelerini değerlendirir.
8) son cam ürünü kendi ifadeleri ile açıklar.
9) Cam Harmanı hazırlamayı teorik olarak ve pratik olarak analiz eder.
10) kimyasal bileşim-süreç parametreleri-karakterizasyon ilişkilerinin son ürünün belirlenmesindeki etkilerini açıklar.
11) kimyasal bileşimin etkilerini açıklar.
12) cam oluşumununda süreç parametrelerini açıklar.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders İşleyişi ve İçeriği hakkında bilgilendirme, Camın Tarihçesi Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
2 Cam bilimine giriş,farklı cam türleri: saf silika camı, alkali-silikat camları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
3 Soda-kireç-silika camları, kurşun esaslı camlar Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
4 Cam tipleri: saf silika camı Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
5 Cam tipleri: alkali-silikat camları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
6 Cam oluşum teorileri:Tammann Teorisi,Goldschmit Teorisi,Dietzel Teorisi Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
7 Cam oluşum teorileri:Zachariasen Teorisi,Sun Teorisi,Stanworth Teorisi Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Kullanılan hammaddeler ve özellikleri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
10 Kullanılan yardımcı hammaddeler ve özellikleri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
11 Cam yığın hesapları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
12 Cam yığın hesaplarının değerlendirilmesi Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
13 Cam şekillendirme teknikleri: Alevde cam şekillendirme,kalıba üfleyerek şekillendirme. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
14 Cam şekillendirme teknikleri: Presleme tekniği, float tekniği Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
15 Camın ısıl işlemi, cam uygulamaları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar