DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kültür, Kimlik ve İletişim Tartışmaları II STA   762 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kültür, kimlik ve iletişim alanlarında değişik teorik yaklaşımları iletişim ve sanat ekseninde ele almak, incelemek ve analiz etmektedir.
Dersin İçeriği
Kültür, kimlik ve iletişim kavramları birbirleriyle bağlantıları ile birlikte ele alınarak iletişim ve sanat ekseninde analiz edilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kültür, kimlik ve iletişim kavramlarını arasındaki bağlantıyı açıklar.
2) Kültür, kimlik ve iletişimle ilgili olguların sanat çalışmaları açısından yerini ve önemini açıklar.
3) Kültür, kimlik ve iletişim konusundaki değişik kuramsal yaklaşımları tanır.
4) Kültür, kimlik ve iletişim konusunda edindiği kuramsal bilgi ile sanatsal olguları ve üretimleri analiz eder.
5) Sanat ve popüler kültürel olgular konusunda araştırmalar yapar.
6) Kültür, kimlik ve iletişim alanlarındaki çalışmaları izleyerek bilgilerini günceller.
7) Kültür, kimlik ve iletişim olguları ile sanatsal alanlardan gelen bilgilerini sentezler.
8) Kültür, kimlik ve iletişim alanlarındaki bilgisinden yararlanarak bu alanda derinlemesine analizler yapar ve bu alanda araştırma yapar, rapor ve makale yazar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültür, Kimlik ve İletişim Kavramları Sunuş, anlatı ve yorum
2 Kültür, kimlik ve İletişim Kavramlarının İlişkisi Anlatı ve Tartışma
3 Kültür, kimlik ve iletişimle ilgili temel kavramları Anlatı, yorum ve tartışma
4 Kültürel çalışmaların gelişimi Anlatı ve yorum
5 Kimlik çalışmaların gelişimi Anlatı, yorum ve tartışma
6 İletişim çalışmaların gelişimi Anlatı, yorum ve tartışma
7 Kültür, kimlik ve iletişim teorileri arasındaki bağlantılar Anlatı, yorum ve tartışma
8 Ara Sınav Araştırma Ödevi
9 Kültür ve Sanat Anlatı, yorum ve tartışma
10 Kimlik ve Sanat Anlatı, yorum ve tartışma
11 İletişim ve Sanat Anlatı, yorum ve tartışma
12 Kültür ve Kimliğin Sanata Yansımaları Anlatı, yorum ve tartışma
13 Folk Kültür, Popüler Kültür, Kitle Kültürü, Yüksek kültür ve Sanat Anlatı, yorum ve tartışma
14 Kültür, Sanat ve İletişim Anlatı, yorum ve tartışma
15 Karşılaştırma, Tartışma ve Genel Değerlendirme Yorum, tartışma ve genel değerlendirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma ve Makale Yazma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar