DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seramik Teknoloji Tasarımı II STA   760 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya HALEFOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sır ve Boya dersi, öğrencinin lisans döneminde almış olduğu bilgi ve becerilerini kullanarak, her yıl belirlenen bir konu ile ilgili kapsamlı araştırmalar yapabilmesini ve bu araştırmalar doğrultusunda uyguladığı deneysel çalışmaları sunabilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Seramik sır ve boyalarında kullanılan bütün kimyasal maddelerin özellikleri, yapıları, kullanımını kavrayabilme, kimyasal madde ve seramik bünye ilişkisini anlayabilme, fırınlama süreçlerinde kimyasal bileşiklerin davranışları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Seramik sır ve boyaların özelliklerini kavrayabilir
2) Seramik sırların yapılarını tanır
3) Seramik Boyaların yapılarını tanır
4) Seramik sırların hesaplamasını yapabilir
5) Seramik hammaddelerden sır hazırlayabilir
6) Kendisinin hazırlamış olduğu Boya ve sırlarla uygulama yapabilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seramik sırlar ve seger formülü Sırların özelliklerine hazırlıklı gelir Anlatım
2 Seger formülü ile seramik sırların hazırlanması Sır hesaplamasına çalışarak gelir Anlatım
Soru-Cevap
3 Seger formülü bilinen bir sırın hammadde yüzde bileşimini hesaplama Seger formülüne çalışarak gelir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Hammadde yüzde bileşimi bilenen bir sırın Seger formülünün hesaplanması Hammadde konusunu araştırır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Seger formülü ile sır hazırlama ve uygulama Uygulamaya hazırlıklı gelir Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
6 Seger formülü ile sır hazırlama ve uygulama Uygulamaya hazırlıklı gelir Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
7 Sırların özellikleri ve sır hatalarının yorumlanması Sır hatalarını bilerek gelir Tartışma
8 Ara Sınav Seramik Çamur yüzde bileşimi ve Seger hesaplamasını bilerek gelir Yazılı Sınav
9 Sır hatalarının giderilme yöntemleri Sır hatalarını bilerek gelir Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Sır hatalarının giderilme yöntemleri Sır hatalarını bilerek gelir Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Boyaların hazırlanması Seramik boyaları araştırarak gelir Anlatım
Tartışma
12 Çeşitli sırlarda boyaların renk özellikleri Boyaların renk verme özelliklerine hazırlıklı gelir Anlatım
Tartışma
13 Çeşitli fırın uygulamalarında boyaların renk özellikleri Seramik fırınların özelliklerine hazırlıklı gelir Soru-Cevap
Tartışma
14 Sırların fırınlama süreçleri Fırınlama süreçlerine hazırlıklı gelir Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Boya ve sırların seramik bünyede uygulaması Uygulamaya hazırlıklı gelir Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Seramik sır ve boya hesaplarına hazırlıklı gelir Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar