DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seramik Teknoloji Tasarımı I STA   759 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya HALEFOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sır ve Boya dersi, öğrencinin lisans döneminde almış olduğu bilgi ve becerilerini kullanarak, her yıl belirlenen bir konu ile ilgili kapsamlı araştırmalar yapabilmesini ve bu araştırmalar doğrultusunda uyguladığı deneysel çalışmaları sunabilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Seramik sır ve boyalarında kullanılan bütün kimyasal maddelerin özellikleri, yapıları, kullanımını kavrayabilme, kimyasal madde ve seramik bünye ilişkisini anlayabilme, fırınlama süreçlerinde kimyasal bileşiklerin davranışları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Seramik hammaddeleri ve özelliklerini kavrayabilir
2) Seramik Bünye fırın ilişkisini kavrayabilir
3) Seramik bünyeleri tanır ve hatalarını tespit edebilir
4) Seramik hammaddelerden seramik çamur hazırlayabilir
5) Seramik hammaddelerden seramik ürün yapabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seramik hammadelere giriş Hammadde konularını okuyarak gelir Anlatım
Tartışma
2 Seramik hammaddeleri; Özlü hammaddeler Özlü ve özsüz hammaddeleri araştırarak gelir Anlatım
Tartışma
3 Seramik hammaddeleri; Özsüz hammaddeler Özlü ve özsüz hammaddeleri araştırarak gelir Anlatım
Tartışma
4 Seramik hammaddeler ve seramik çamuru Seramik çamurların özelliklerini araştırır Anlatım
Tartışma
5 Seramik çamurların hazırlanması, kurutulması ve fırınlanması süreçleri Uygulamaya hazırlıklı gelir Deney / Laboratuvar
6 Seramik çamurların hazırlanması, kurutulması ve fırınlanması süreçleri Uygulamaya hazırlıklı gelir Deney / Laboratuvar
7 Pişmiş seramik ürünlerin yorumlanması Pişmiş ürün özelliklerine hazırlıklı gelir Tartışma
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Tüm seramik hammadde ve süreçlere hakim olarak sınava gelir Yazılı Sınav
9 Hammaddelerden çamur hazırlama Uygulamaya hazırlıklı gelir Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
10 Hammaddelerden çamur hazırlama Uygulamaya hazırlıklı gelir Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
11 Hazırlanan çamurdan şekillendirme kurutma ve pişirme Uygulamaya hazırlıklı gelir Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
12 Örnek Uygulama çalışması Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
13 Örnek Uygulama çalışması Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
14 Uygulama çalışmalarını Sunum Sunuma hazırlıklı gelir Tartışma
Gösteri
15 Uygulama çalışmalarını Sunum Sunuma hazırlıklı gelir Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama yapabilecek konumda hazırlıklı gelir Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar