DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Tasarım ve Görsel Kültür II STA   758 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem USLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüzde tekstil ve giysi tasarımcılarının stil yaratma, marka oluşturma ve popüler moda eğilimleri içerisinde var olabilme çabalarını tartışma, çağdaş çözüm önerileri sunma. Başarılı çağdaş modacıların giysi tasarımları eğilimleri hakkında araştırmalar yapmak ve böylece öğrencilerin alan hakkında vizyonlarını genişletmek amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Tasarım okulları ve dönemleri etkileyen tasarımcılar; farklı kültürlerde renk, desen, stil ve gereksinimler. Tekstil ve giyim tarzlarının etik yansımaları, sosyal olayları yönlendiren politik, ekonomik, psikolojik faktörler ve sanatsal olayların tasarım eğilimlerine etkisi. Bilim ve teknolojinin sanat üzerindeki etkileri, gelişen teknoloji, dijital sanal ortam, hızlı iletişim kaynakları ve küreselleşmenin 20. ve 21. yüzyılda tekstil ve giyim tasarımlarına etkileri. Klasik ve modern tasarım trendlerini yeni bir yüzyılda araştırmak ve sorgulamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Görsel Temsillerin tarihi süreç içerisinde değişim sürecleri bilir ve yorumlar.
2) Görsel kültür çalışmalarının ne olduğunu ve nasıl bir araştırma alanı gerektirdiğini açıklar.
3) Görüntülerin toplumsal anlamını toplumsal, cinsiyet, sınıf, yaş vb. bağlamında analiz eder.
4) Görsel imgenin tüketim kültürü içindeki işlevini analiz eder.
5) Teknolojik gelişmelerin, temsilin doğasında ne gibi değişikliklere yol açtığını açıklar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Görsel Kültür ve Tasarım kavramlarının tartışılması. Kültür, görsellik, sanat, tasarım, tasarımcı kavramlarının irdelenmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Örnek Olay
2 Disiplinlerarası Sanat Eğitimi ve Tasarım Olgusu Disiplinlerarası Sanat ve tasarım konularında literatür çalışması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
3 Görsel Algı ve Algılama Ders konusuna ilişkin literatür çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
4 Toplumsal sınıflar ve görsel kültür yansımaları. Görsel Kültür ve toplumsal süreç Araştırma Konularının Belirlenmesi, Araştırmanın planlanması ve geçerlilik güvenilirliğin değerlendirilmesi
5 Kültür ve Görsel Sosyoloji. Makale yazımı için sanat tasarım ve Görsel kültür ile ilişkili bir araştırma konusu belirleme. Hipotezlerin oluşturulması. Araştırmanın planlanması ve geçerlilik güvenilirliğin değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
6 İmgenin Yeniden Üretimi, Gösterge sistemler. Araştırma konusuna ilişkin literatür çalışmas. Araştırmanın planlanması ve geçerlilik güvenilirliğin değerlendirilmesi
7 Müzelerde görsel kültür ve tasarımın irdelenmesi. Görsel Okur-Yazarlık. Araştırma sürecinin raporlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi
9 Müze ve galerilerde görsel kültür ve tasarımların irdelenmesi. Konu hakkında görüşme ve gözleme dayanan verilerin toplanması
10 Medyada görsel kültür ve tasarımların irdelenmesi Makale yazımına ilişkin araştırmalar ve giriş bölümünün yazımının tamamlanması. Gösteri
11 Popüler kültür ve tasarım Konu ile ilgili verilerin toplanması
12 Yaşadığımız alan ve tasarımlar Konuyla ilgili Bulguların değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Sanat Tasarım ve Görsel Kültür'e ilişkin araştırmaların makaleye dönüştürülmesi Araştırma sonucunun değerlendirilmesi
14 Sanat Tasarım ve Görsel Kültür'e ilişkin araştırmaların makaleye dönüştürülmesi Makale yazım sürecinin tamamlanması ve düzeltmeler
15 Ders konusu ile alakalı araştırma sonucu yazılan makale ve teslimi. Makale yazım sürecinin tamamlanması ve düzeltmeler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar