DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mobilyanın Biçimlenişinde Yenilikçi Tarasım Araştırmaları STA   755 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANBOLAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mobilya tasarımında biçimin oluşum yöntemlerinin ele alınarak yenilikçi tasarım yaklaşımlarının incelenmesi. Biçim-malzeme ve biçim-strüktür ilişkilerinin irdelenmesi ve tasarıma etkilerinin ortaya konması.
Dersin İçeriği
Mobilyanın biçimlenmesinde, strüktür ve malzemenin araştırılması ve bu doğrultuda mobilya tasarımının sağlanması hedeflenmektedir. Mobilya tasarımında etken olan faktörlerin değerlendirilmesi ve bu kapsamda tasarım olgusunun sağlanmasını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mobilya tasarımında yenilikçi yaklaşımları öğrenir
2) Mobilya biçimlenişinde strüktür ve malzemenin sağladığı olanakları öğrenir
3) Mobilya tasarımlarına eleştirel bakış açısıyla, alternatif tasarımlar yapma becerisi kazanır
4) Mobilya tasarımını konusunda gelişmeleri ve yaklaşımları takip etme becerisi kazanır
5) Mobilya tasarımı alanında konuyla ilgili rapor yazabilme deneyimi edinir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı ve değerlendirme yönteminin tartışılması Teorik anlatım,örnekleme ve tartışma Tartışma
Ödev
2 Araştırma konularının belirlenmesi ve tartışılması Teorik anlatım,örnekleme ve tartışma Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Araştırma konularının belirlenmesi Teorik anlatım,örnekleme ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Araştırma konularının tartışılması Teorik anlatım,örnekleme ve tartışma
5 Mobilya biçimlenişinde yenilikçi tasarım yaklaşımlarının araştırma konusu çerçevesinde değerlendirilmesi Teorik anlatım,örnekleme ve tartışma Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Mobilya biçimlenişinde yenilikçi tasarım yaklaşımlarının araştırma konusu çerçevesinde değerlendirilmesi Teorik anlatım,örnekleme ve tartışma
7 Yenilikçi tasarım yaklaşımlarının araştırma konusu çerçevesinde değerlendirilmesi Teorik anlatım,örnekleme ve tartışma
8 Ara Sınav Değerlendirme
9 Yenilikçi tasarım yaklaşımlarının araştırma konusu çerçevesinde değerlendirilmesi Teorik anlatım,örnekleme ve tartışma
10 Tasarım yaklaşımlarının araştırma konusu çerçevesinde değerlendirilmesi Teorik anlatım,örnekleme ve tartışma
11 Tasarım yaklaşımlarının araştırma konusu çerçevesinde değerlendirilmesi Teorik anlatım,örnekleme ve tartışma
12 Yenilikçi tasarım yaklaşımlarının seçilen örnekler çerçevesinde biçim, strüktür ve malzeme analizlerinin yapılması Teorik anlatım,örnekleme ve tartışma
13 Yenilikçi tasarım yaklaşımlarının seçilen örnekler çerçevesinde biçim, strüktür ve malzeme analizlerinin yapılması Teorik anlatım,örnekleme ve tartışma
14 Araştırma konularına ait bulgu ve sonuçlarının tartışılması Teorik anlatım,örnekleme ve tartışma
15 Araştırma konularına ait bulgu ve sonuçlarının tartışılması Teorik anlatım,örnekleme ve tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar