DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seramik Teknolojisi Araştırmaları STA   754 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nergis KILINÇ MİRDALI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Seramik ürünlerin üretilmesinde kullanılan hammaddeler ve alternatif olabilecek hammaddeler ile ile farklı bünyeler ve sırlar hazırlamak ve fırınlamak.
Dersin İçeriği
Seramik teknolojisinde hammadde-sıcaklık-ürün ilişkisi. Çamur ve Sır bünye araştırmaları. Earthenware; Stonware; Sağlık Gereçleri; Porselen ve kaplama malzemeleri bünye reçeteleri. Endüstriyel Katı Atıklar ile Seramik Bünye Kompozisyonları Hazırlama, Bünye Bileşimi; Yaş; Yarıyaş ve Kuru Şekillendirme için Bünye Hazırlama Yöntemleri. Sırlama; Bünye-Sır İlişkisi; Aratabaka oluşumu ve önemi. Sır Bileşimi ve hesaplaması; Sırların özellikleri. Özel sırlar; Opak; Mat; Krakle; Tuz; Lüster; Kristal ve Aventurin. Endüstriyel Katı Atıklar ile Seramik Sır Kompozisyonları Hazırlama. Seramikte Renk Oluşumu; Seramik Boya ve Sırların Hazırlanması ve Uygulanması. Sır Hataları ve Kontrol Yöntemleri. Sırların farklı bünyeler üzerindeki etkileri. Seramik Çamur ve Sırlarını fırınlama yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Seramik üretirken hammadde ve sıcaklık arasında ilişki kurar.
2) Tükenmekte olan hammadde kaynaklarına çözümler sunar.
3) Seramik bünye kompozisyonları hazırlar.
4) Seramik Sır kompozisyonları hazırlar.
5) Seramik sırları ve bünyelerini fırınlama yöntemlerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders İçeriği hakkında bilgilendirme. Giriş. Seramik teknolojisinde hammadde-sıcaklık-ürün ilişkisi. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
2 Çamur ve Sır bünye araştırmaları. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
3 Earthenware; Stonware; Sağlık Gereçleri; Porselen ve kaplama malzemeleri bünye reçeteleri. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
4 Endüstriyel Katı Atıklar ile Seramik Bünye Kompozisyonları Hazırlama, Bünye Bileşimleri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
5 Yaş; Yarıyaş ve Kuru Şekillendirme için Bünye Hazırlama Yöntemleri. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
6 Sırlama; Bünye-Sır İlişkisi; Aratabaka oluşumu ve önemi. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
7 Sır Bileşimi ve hesaplaması; Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Sırların özellikleri. Özel sırlar; Opak; Mat; Krakle; Tuz; Lüster; Kristal ve Aventurin. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
10 Endüstriyel Katı Atıklar ile Seramik Sır Kompozisyonları Hazırlama. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
11 Seramikte Renk Oluşumu Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
12 Seramik Boya ve Sırların Hazırlanması ve Uygulanması. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
13 Sır Hataları ve Kontrol Yöntemleri. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sırların farklı bünyeler üzerindeki etkileri. Seramik Çamur ve Sırlarını fırınlama yöntemleri. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
15 Proje Sunumları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar