DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Kabuğunda Isısal Sorunlar ve Isı Korunumu STA   746 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Isı yalıtımının ısısal konfor, enerji tasarrufu ve ekonomik açıdan sağladığı yararların incelenmesi; yapma çevrenin ısısal açıdan konforlu olarak tasarlanmasının alternatif çözüm örnekleriyle öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Yapılarda ısı korunumunun temel kavramları, ısı kayıp ve kazançlarına etki eden parametrelerin araştırılması, dış sıcaklığın yapı kabuğuna fiziksel etkisi, yapı kabuğunda ısıya bağlı olayların incelenmesi, yapı kabuğunda buhar geçişi ve yoğuşma gibi konuların ilgili standarta bağlı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Isı yalıtımı ve yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri hakkında bilgi sahibi olacaklar
2) Bina Kabuk ve Bileşenlerinin Tasarım ve Detay çözümlerini öğrenecekler
3) Isısal Etkilerin Değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olacaklar
4) Isı Yalıtım Malzemelerini öğrenecek ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Isı yalıtımının önemi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
2 İklim ve enerji kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, yön, yapı kabuğu, bina biçimi, bina aralıkları, vb.) Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
3 Sıcaklık ve ısı, diğer ısıl özellikler, bina bileşenlerinin ısıl özellikleri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
4 Isı geçişi, sıcaklık gradyanı, yoğuşma. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
5 Binanın kabuk ve bileşenlerinin (duvarlar, çatılar) tasarımı ve detayları. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
6 Binanın kabuk ve bileşenlerinin (kapı ve pencereler) tasarımı ve detayları. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
7 Isısal deformasyonlar. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Isısal Deformasyon Türleri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Problem Çözme
10 Isı Yalıtım Malzemeleri ve iç yapısı. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
11 Isı Yalıtım Malzemelerinden Beklenen Özellikler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
12 Bina Yalıtımında Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri ve uygulama detayarı. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
13 Çatılarda ve Duvarlarda Isı Yalıtımı. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
14 Isı Yalıtım Yapıştırıcısı ve Isı Yalıtım Sıvası. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
15 Konu ile ilgili yapılmış çalışmaların sunumu ve tartışılması. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar