DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapıda Korozyon STA   744 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapı malzemelerinin içinde bulunduğu ortamla ilişkilerini incelemek ve bu kapsamda korozyon hasarlarınını öğretmektir. Bu korozyon hasarlarının önlenebilmesi için alınacak önlemleri öğretmektir.
Dersin İçeriği
Lisansüstü öğrencilerinin metal, seramik, organik ve kompozitlerden oluşan malzemeleri ve özelliklerini tanıması ve bu malzemelerin yapısal özellikleri ile mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki ilişkileri tanıyarak korozif etkiler altındaki davranışlar ve alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Korozyonun mekanizmasını tanımlar.
2) Korozyona uğrayan bir sistemde korunma yöntemini seçer.
3) Yapı malzemelerinin korozyonundan dolayı oluşan ekonomik kayıpları hesaplar.
4) Korozyon bilgisini kullanarak malzemelerde karşılaşılacak korozyonu önceden belirler ve önleyici tedbirleri kıyaslayarak uygun yöntemi seçer.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve terminoloji. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
2 Yapı malzemelerinin tanımlanması ve sınıflandırılması. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
3 Korozyonun tanımı, önemi ve sınıflandırılması, korozyonun ekonomik açıdan önemi, korozyon maliyeti. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
4 Elektrokimyasal korozyon, elektrokimyasal hücre, elektrot potansiyeli, Emf serileri, referans elektrotlar. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
5 Korozyonda termodinamik ilkeler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
6 Potansiyel-Ph diyagramları, korozyon hızı ve hesaplanması. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
7 Pasifleşme. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Korozyon türleri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
10 Betonda korozyon. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
11 Betonarmenin korozyonu. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
12 Beton içindeki çeliğin korozyonuna etki eden faktörler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
13 Korozyondan korunma yöntemleri. (ortamda alınan önlemler) Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
14 Korozyondan korunma yöntemleri. (metalde alınan önlemler) Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
15 Korozyondan korunma yöntemleri uygulamaları. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar