DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Biyolojisi STA   743 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapıların yaşam boyu çevresel değerler üzerinde yaptıkları olumsuz etkileri ve bu etkileri azaltan tasarım yöntemlerinin öğrenilmesi, çevre sorunlarına karşı sorumluluk bilincinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği
Çevre-Çevre Bilim-Çevre Sistem-Yapı Biyolojisi Kavramları. İnsanın biyolojik, psikolojik, sosyolojik yapısı gereksinmeleri. Yapının fiziksel ve sosyal, iç ve dış çevre özellikleri. Yapı sistemi-Yapı biyolojisi sistemi. Yapı-çevre-insan sağlığı arasındaki ilişki. Yapıdan kaynaklanan sağlık sorunları. Yapı biyolojisi açısından yapının tasarım, uygulama ve kullanım süreçlerinde alınabilecek önlemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yapı ve çevresinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili bilgi sahibi olmak.
2) Yapı tasarımında yapı-sağlık ilişkisi bilincinin tasarımcıya kazandırılması.
3) Yapının Uygulanması ve Kullanımına İlişkin Karar Verme Aşamasında yapı-sağlık ilişkisi bilincinin geliştirilmesi.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yapı biyolojisi ve ekolojisi, sürdürülebilirlik kavramları, temel ilkeleri ve bunların mimarlıkla ilişkisi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
2 Genel çevre sorunları ve nedenlerinin tartışılması. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
3 İnsanın biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yapısı. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
4 Yapının fiziksel, sosyal, iç ve dış çevre özelliklerindeki olumsuzluklar ve sağlık sorunu ilişkisi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
5 Sağlık sorunu oluşumunda risk ve risk değerlendirmesi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
6 Yapılaşmanın çevre sorunlarına olumsuz etkileri. Yaşam döngüsü boyunca çevre-yapı etkileşimi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
7 Yapıların çevreye yaptıkları olumsuz etkileri azaltan çözümler, ekolojik yapılaşma kriterleri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Yapılara sürdürülebilir özellik sağlayan yöntemler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
10 Yapılarda doğal kaynak korunumu sağlayan ekolojik çözümler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
11 Yapılarda enerji etkinliği sağlayan ekolojik çözümler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
12 Yapılarda su korunumu sağlayan ekolojik çözümler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
13 Yapılara ekolojik özellik sağlayan yapı malzemeleri özellikleri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
14 Toplumda çevre sorunlarına karşı duyarlılığın ve bilincin oluşmasında mimarların sorumluluğu. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
15 Ekolojik/sürdürülebilir yapı örneklerinin araştırılarak sunulması ve tartışılması. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar