DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ahşap Prefabrike Sistemler STA   742 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ahşap yapı sistemlerinin tanıtmak, bu sistemlerin prefabrikasyonda ulaştığı en son aşama olan ve hafif prefabrikasyonun önemli ürünlerini oluşturan prefabrike ahşap sistemler hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Ahşap sistemler hakkında genel prensipler, ahşap prefabrikasyonun gelişimi, prefabrike ahşap yapı elemanlar, prefabrike ahşap yapı elemanlarının konstrüktif prensipleri, fiziksel sorunlar, mekanik sorunlar, ahşap pano sistemlerinin stabilitesi, prefabrike ahşap elemanlarda sistem kuruluşu, prefabrike ahşap sistemlerde tesisat elemanları gibi konular ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ahşap prefabrike sistemleri, diğer prefabrike sistemlerle karşılaştırabilecekler.
2) Ahşap prefabrike bir yapıya ait taslak hazırlayabilecekler.
3) Farklı birleşim detayları tasarlayabilecekler.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Prefabrikasyon kavramı. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Ahşap prefabrike sistemler ve tarihsel gelişimi. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Ahşap prefabrike sistemlerde genel prensipler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Ahşap prefabrike sistemlerde malzeme kullanımı. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Ahşap prefabrike sistemlerin sınıflandırılması: Az katlı ahşap prefabrike sistemler, Çok katlı ahşap prefabrike sistemler, Geniş açıklı ahşap prefabrike sistemler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Az katlı ahşap prefabrike sistemler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Çok katlı ahşap prefabrike sistemler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Geniş açıklı ahşap prefabrike sistemler. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Uygulama örnekleri. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Ahşap prefabrike sistemlerle tasarım ve detaylandırma olanakları (modüler koordinasyon, bağlantılar, vb). Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Ahşap prefabrike sistemlerde, iskelet sistemlerin detayları. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Ahşap prefabrike sistemlerde, panel sistemlerin detayları. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Ahşap prefabrike sistemlerde, hücre sistemler ve diğerlerinin detayları. Teorik anlatım Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Dünyadan ve Türkiye'den uygulama örnekleri. Teorik anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar