DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mekanda Yeniden İşlevlendirme STA   740 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kabuk - mekan ilişkisinin niteliği, yaşayan - yaşanan mekanlar, yeniden işlevlendirme, mekan dönüştürme, esnek tasarım kavramları. Tarihi mekanların yeniden işlevlendirilmesi, tarihsel değeri olmayan mekanların yeniden ve farklı işlevlerle değerlendirilmesi. Yeniden işlevlendirmede kabuğun ve taşıyıcı sistemin değerlendirilmesi, müdahale sınırları. Yeniden işlevlendirmede tarihsel araştırmalar, mekan çözümlemesi, teknik sorunlar. Özgün dokuyu kullanma, değerlendirme, koruma gereken durumlarda özgünlüğün sınırları.
Dersin İçeriği
Eleştirel yaklaşım becerisi ve zorlayıcı koşullarda kapsamlı düşünerek çözüm üretebilme yeteneğinin artması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonun da öğrenci mekan-kullanım ilişkisi ve yaşayan-yaşanan mekanların yeniden işlevlendirmesini öğrenir.
2) Öğrenciler mekan'daki yasal, teknik, estetik sorunları çözer.
3) Özgün dokuyu kullanma ve korunma sınırlarını öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kabuk-mekan ve mekan-kullanım ilişkisinin niteliği, yaşayan-yaşanan mekanlar, yeniden işlevlendirme, mekan dönüştürme kavramları. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
2 Yeniden işlevlendirmede iç mimarlık uygulamasının yeri. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Dönüştürülmüş mekanlardan örnekler. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Tarihçe hazırlama, kaynak araştırması, yeniden işlevlendirmedeki önemi. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Yeniden işlevlendirilecek mekanın / mekanların çözümlenmesi. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 İç mimarlık bağlamında kabuğun değerlendirilmesi, rölöve teknikleri, rölöve alınmasının mekanın tanımlanmasındaki yeri. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Rölöve uygulaması, yapının teknik çözümlemesi ile tasarımın birlikteliği. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
9 Kabuğun değerlendirilmesi, konseptin oluşturulması, tasarımda esnekliğin gerekliliği. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Taşıyıcı sistemin değerlendirilmesi, tasarıma etkileri. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Mekan organizasyonunun yeniden yapılmasında öncelikli (yasal, teknik, estetik) sorunlar. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Özgün dokuyu kullanma, raspa vb. yöntemlerle özgün bezemeyi/ dokuyu bulma. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Özgün dokunun değerlendirilmesi / gözardı edilmesi, tahrip edilmeden örtülmesi. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Mekanda korunacak unsurların korunmasında özgünlüğün sınırları. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Seminer sunuşu ve değerlendirme. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar