DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeniden İşlevlendirilecek Olan Tarihi Yapılarda İç Mekan Müdahaleleri STA   739 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kabuk-mekan ilişkisinin niteliği, yaşayan-yaşanan mekanlar, yeniden işlevlendirme, mekan dönüştürme, esnek tasarım kavramları. Tarihi mekanların yeniden işlevlendirilmesi, tarihsel değeri olmayan mekanların yeniden ve farklı işlevlerle değerlendirilmesi. Yeniden işlevlendirmede kabuğun ve taşıyıcı sistemin değerlendirilmesi, müdahale sınırları. Yeniden işlevlendirmede tarihsel araştırmalar, mekan çözümlemesi, teknik sorunlar. Özgün dokuyu kullanma, değerlendirme, koruma gereken durumlarda özgünlüğün sınırları.
Dersin İçeriği
Eleştirel yaklaşım becerisi ve zorlayıcı koşullarda kapsamlı düşünerek çözüm üretebilme yeteneğinin artması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonun da öğrenci, tarihsel değeri olan geleneksel yapının yeniden işlevlendirilmesi sorunlarını ve çözüm arayışlarını öğrenir.
2) Öğrenciler mekanın farklı etkilerle yeniden düzenlenmesi ve mekansal bağlantıların yeniden organize edilmesi yöntemlerini çözer.
3) Yakın çevredeki mevcut mekan örneklerini gezerek yorumlamayı öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yeniden işlevlendirmede anlam sorunsalı. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
2 Mekanın daha önceden yüklenmiş olduğu anlamın yeniden işlevlendirmeye etkileri. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Olanak ve kısıtlamalar. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Tarihsel değeri olan geleneksel yapının yeniden işlevlendirilmesi. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Geleneksel yapının yeniden işlevlendirilmesindeki çözüm arayışları. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Tarihsel değere sahip geleneksel yapının değerlendirilmesinde dikkat edilecek kriterler. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Dönüştürülmüş mekan örneklerine ilişkin görsel materyal üzerine yorumlar ve tartışma. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Yakın çevredeki mevcut dönüştürülmüş mekan örneklerinin gezilerek yorumlanması. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Tarihsel değeri olmayan yapıların yeniden işlevlendirilmesi, mekansal dönüşümler. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Yeniden işlevlendirmede öncelikli mekansal sorunlar, çözüm arayışları. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Aynı mekanın farklı etkilerle yeniden düzenlenmesi, asal etkenler. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Bütün mekanların yeniden organize edilmesi, mekansal bağlantılar. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Seminer. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Genel değerlendirme. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar