DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş İç Mekan Problemleri ve Analizi II STA   738 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Yeşim GÜRANİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çağdaş iç mekan düzenlemelerinde farklı yaklaşımların getirdiği problemleri belirlemek, işlev ve kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda yeterli konfor şartlarını sağlayacak oluşum problemlerini işlevsel ve estetik boyutlar doğrultusunda saptamaktır
Dersin İçeriği
Çağdaş iç mekan düzenlemelerinde farklı yaklaşımların getirdiği problemleri belirlemek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi kazanır
2) İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsalve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilirgelişme, yenilikçilikve girişimcilikkonularının farkında olmak
3) İç mimariaraştırmaya yönelikanalizleriyapar, bulguları edinir, sonuçlara ulaşır, önerileri değerlendirme bilgisine sahip olur
4) İç Mimarlıkalanında tartışmalıkavramsalamaçlıkaynakaraştırmasıyapabilme, veri tabanlarıve diğer bilgikaynaklarınıaraştırabilme yetkinliği
5) Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi
6) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği
7) İç mimarlıkmesleğini ilgilendirenmesleki, bilimselve etiksorumlulukyetkinliğine sahip olur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
X
2
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
3
Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
X
5
Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
X
6
Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
X
7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
8
Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
X
9
Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
X
10
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
11
Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
13
Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
X
14
Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin konusu, amacı, çalışma yöntemi ile çalışma konularının belirlenmesi -- Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Öneri Konuların Sunumu ve Tartışılması Kaynak araştırması Tartışma
Ödev
3 Belirlenen konu ile ilgili problemlerin tanımı ve tanıtımı Kaynak araştırması Tartışma
Ödev
4 Belirlenen konu ile ilgili problemlerin tanımı ve tanıtımı 2 Kaynak araştırması Tartışma
Ödev
5 İç Mekanda probleme yönelik araştırma yöntemi belirleme Kaynak araştırması Tartışma
Ödev
6 Belirlenen yöntem doğrultusunda kaynakların değerlendirilmesi Kaynak araştırması Tartışma
Ödev
7 Belirlenen yöntem doğrultusunda kaynakların değerlendirilmesi 2 Kaynak araştırması Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Sunum Tartışma
Sözlü Sınav
9 İç Mekan tasarımının form, fonksiyon ve estetik yönden analizi Kaynak araştırması Tartışma
Ödev
10 İç Mekan tasarımının form, fonksiyon ve estetik yönden analizi 2 Kaynak araştırması Tartışma
Ödev
11 İç Mekan tasarımının form, fonksiyon ve estetik yönden analizi 3 Kaynak araştırması Tartışma
Ödev
12 Çağdaş iç mekan problemlerinin seçilmiş örnekler üzerinde analiz edilmesi Ön değerlendirme Kaynak araştırması Tartışma
Ödev
13 Çağdaş iç mekan problemlerinin seçilmiş örnekler üzerinde analiz edilmesi Kaynak araştırması Tartışma
Ödev
14 Çağdaş iç mekan problemlerinin seçilmiş örnekler üzerinde analiz edilmesi 2 Kaynak araştırması Tartışma
Ödev
15 Çağdaş iç mekan problemlerinin seçilmiş örnekler üzerinde analiz edilmesi 3 Kaynak araştırması Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum Tartışma
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar